Oferta pracy

Senior Software Developer/Tech Lead

Komputronik Biznes sp z o.o.O firmie

15 000‐18 000 zł netto (+ VAT) / mies.
 • Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Kontrakt B2B
 • Starszy specjalista (Senior)

Komputronik Biznes oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw
i instytucji. Stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się części grupy Komputronik. Blisko 200 doradców, inżynierów i serwisantów w całym kraju dysponuje aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług.

Jako integrator IT, opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie grupy Komputronik i zapewniamy szybką realizację projektów.

Senior Software Developer/Tech Lead

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Dobór i budowa innowacyjnych rozwiązań IT oferowanych naszym Klientom
 • Doskonalenie rozwiązań istniejących w ofercie firmy
 • Współpraca z partnerami spółki w zakresie tworzenia wspólnych, innowacyjnych rozwiązań
 • Wytwarzanie i utrzymywanie autorskich aplikacji dla klientów w oparciu o analizę trendów
 • Bieżące wsparcie merytoryczne dla grupy developerów projektujących rozwiązania
 • Udział w prezentacjach rozwiązań dla Klientów, zbieranie ich uwag i wymagań
 • Badanie i dobór narzędzi do tworzenia rozwiązań dla Klientów
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi
 • Szkolenia użytkowników z zakresu wytworzonego rozwiązania

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Minimum 5-letniego doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania
 • Bardzo dobrej znajomości C#, .NET Core, ASP.NET
 • Doświadczenia w pracy z Entity Framework Core 5
 • Umiejętności wykorzystania języka SQL, MS SQL Server
 • Znajomości wzorców projektowych
 • Znajomości REST, SOLID, GIT, testów jednostkowych
 • Dobrej znajomości SignalR, Azure, TDD, JavaScrpit / TypeScript, Vue / Angular
 • Mile widziana znajomość CI/CD (Jenkins/DevOps/TFS), NativeScript, Flutter/Dart, Message queueing (RabbitMq, ServiceBus)

Równie ważne jest dla nas:

 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań i kreatywne podejście do zadania
 • Umiejętność współpracy w zespole oraz chęć dzielenia się wiedzą
 • Silne zdolności komunikacyjne – umiejętność przekładania specjalistycznej wiedzy na język użytkownika

Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?

 • Możliwość ciągłego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji poprzez udział w ciekawych projektach i oferowanych szkoleniach
 • Kulturę organizacyjną wspierającą pracę zespołową
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i karty sportowej, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, zniżki na produkty)

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37. Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy