Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Senior Technical Operations Specialist

  • Łódź, łódzkie pokaż mapę
  • Specjalista
  • 14.03.2019

    Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Fujitsu

    Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of technology products, solutions, and services. Fujitsu Global Delivery Center Poland employs specialists within six business lines: Research & Development and Business Application Services, Remote Infrastructure Management, BPO, Service Management, Service Desk and EMEIA Finance and Supply Chain Services. We invite to our team programmers, IT specialists, administrators and IT engineers, candidates interested in career in IT, accounting and finance specialists, linguists and customer service professionals.

    Senior Technical
    Operations Specialist

    About the job

    Job Purpose

    To secure the completeness and availability of Service master data for Sales to support ordering process and service delivery process.

    Tasks

    • EOSL Tool (End of Service Life) ownership: SharePoint based workflow management to trigger different stakeholder in the EOSL process
    • EOSL Workflow management: active management of EOSL data fields in the SMD (Service Master Data Base) for service prolongations requested by customer
    • SDB Admin (Service Data Base) tasks for Product Related Services contracts, e.g. user administration, creating/ tracking and escalation of JMS (error protocols) to GDC Kazan, build up new service fab groups and product keys
    • Creation, maintenance and deletion of service order codes on request in SAP and PROKAT (support End of Life process for hardware and software)
    • Creation of new project order codes in SAP P82
    • Creation of PCK-bundlings (hardware plus services) in SAP P82
    • Adjustments / extensions to SQL-database where Service Master data is maintained
    • Understanding and maintenance of Warranty data in Installed Base DB/ ADLER
    • Maintenance of service master data structure in product catalogue / PROKAT

    Key Accountabilities

    • IT systems/Tools are updated and functioning properly with defined process
    • Service master data are created and functioning properly based on defined process
    • All issues and problems are resolved or escalated appropriately
    • Process / Tools Adjustments are effective and  scheduled / Tracked accurate
    • Conformance with security and data protection standards
    • Track and Report Key Performance Indicators

    Requirements

    Education

    • Specialist university degree or equivalent education
    • Several years relevant professional experience in IT industry
    • Good Know-How of Fujitsu Products
    • Good Language Knowledge English
    • Excellence Knowledge in IT Tools and Methods
    • Project Management Skills e.g. PRINCE
    • Service Skills e.g. ITIL
    • SQL-Skills with SQL-Management-Suite

    Why Fujitsu ?

    Opportunities to build a successful career path
    Flexibility - we are open to dialogue– many positions allow working part time or home office
    Internal and external training
    Attractive salary
    Great atmosphere and a chance to work with inspiring people from all around the world
    Integration events and Corporate Social Responsibility projects
    Unlimited access to training platforms
    Relocation support
    Private medical care
    Sport cards (OK System, Benefit System) – access to sports facilities throughout the city/Lunch subsidies
    Discounts for Fujitsu employees in many places throughout Lodz
    Fresh fruit
    Find and visit us!

    FujitsuTextorial Parkul. Fabryczna 1790-344, Łódź
    Nowa Fabryczna
    ul. Składowa 35
    90-127, Łódź


    University Business Park Ul. Wólczańska 17890-530 Łódź

    I declare that I consent to processing by Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. registered in Warsaw (02-231) at 137 Jutrzenki Street, my personal data contained in my application in order to carry out the recruitment process, in relation to art. 6 par. 1 lit. a of the General Data Protection Regulation dated April 27, 2016.

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    Niejszym informujemy, że :

    • administratorem Państwa danych osobowych jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-211), przy ul. Jutrzenki 137;
    • kontakt z osobą realizującą w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]) lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”;
    • przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
    • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Fujitsu Technology Solutions, z którymi Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
    • Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:

    o    Izraela, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

    o    Japonii, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

    o    Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.;

    • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji;
    • przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
    • dostępu;
    • sprostowania;
    • usunięcia.
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    • przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych;
    • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
    • przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
    • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
    • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
    • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.