Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Senior Vizualisation Embedded Software Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Senior Vizualisation Embedded Software Engineer
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is a global leader in industrial automation and information solutions, where innovation is critical. With our Integrated Architecture™ control and information system, Intelligent Motor Control portfolio and components offering, we bring together products and technologies that shape our future — and help organizations achieve Smart, Safe, and Sustainable Manufacturing.

Summary of Position:

Work collaboratively as a member of an Embedded Software Engineering team to perform diverse work tasks in software development for embedded systems. This development may involve Programmable Automation, Visualization, Communications, I/O systems or Industrial Automation Software. This will include modern embedded operating systems applied to custom in-house hardware.

Responsibilities typically include:

 • Contribute to the design, development, troubleshooting and debuging of software programs for software enhancements or new products. Support compatibility of hardware design.
 • Apply company policies and procedures to resolve a variety of issues.
 • Participate in creation of or reviews of; documents, designs, code, test cases and user documentation.
 • Perform unit or functional testing of developed software to ensure correct operation per functional requirements and compatibility with other components in the system.
 • Remain abreast of current trends in the areas of software development practices, technology utilization and development tools.
 • Frequently interact with peers to build productive internal/external working relationships. Conduct presentations of technical information/project activities.
 • Strong accountability to assignments, keeping in mind the guiding principles; Customer Focus, Sense of Urgency, Performance to schedule and Quality.

Minimum Qualifications:

 • Minimum of a completed Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering, Computer Engineering or similar Engineering discipline with a concentration in software.  
 • Minimum of 2 years of relevant work experience.
 • Development experience with embedded systems involving software operating systems and digital hardware.
 • Programming and development experience involving C and C++ is required.
 • Proficiency in English language, both written and spoken.

Desired Qualifications:

 • Programming and development experience with multiple contemporary embedded operating systems is desired, such as; Microsoft Windows 10 kernel and driver development, Windows CE and embedded Linux (experience involving Linux kernel development, the Yocto Project/OpenEmbedded environment, Linux filesystems, Linux security hardening, and package management).
 • Experience with the use of tools such as In-Circuit Emulators, Logic Analyzers, embedded monitors, Build tools (gcc, make, cmake, bitbake) and other such development tools.
 • Board Support Package (BSP) development level experience with Intel x86 technologies and interfaces such as SPI, I2C, PCI/PCIe.
 • DevOps experience, understanding of Jenkins and containers, Git source control proficiency, standard scripting languages (Python, Powershell, Bash, etc).
 • Experience with Bootloader, PC-BIOS, ACPI, and UEFI development.
 • Experience with Agile software development methodology.

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is a global leader in industrial automation and information solutions, where innovation is critical. With our Integrated Architecture™ control and information system, Intelligent Motor Control portfolio and components offering, we bring together products and technologies that shape our future — and help organizations achieve Smart, Safe, and Sustainable Manufacturing.

Senior Vizualisation Embedded Software Engineer

Summary of Position:

Work collaboratively as a member of an Embedded Software Engineering team to perform diverse work tasks in software development for embedded systems. This development may involve Programmable Automation, Visualization, Communications, I/O systems or Industrial Automation Software. This will include modern embedded operating systems applied to custom in-house hardware.

Responsibilities typically include:

 • Contribute to the design, development, troubleshooting and debuging of software programs for software enhancements or new products. Support compatibility of hardware design.
 • Apply company policies and procedures to resolve a variety of issues.
 • Participate in creation of or reviews of; documents, designs, code, test cases and user documentation.
 • Perform unit or functional testing of developed software to ensure correct operation per functional requirements and compatibility with other components in the system.
 • Remain abreast of current trends in the areas of software development practices, technology utilization and development tools.
 • Frequently interact with peers to build productive internal/external working relationships. Conduct presentations of technical information/project activities.
 • Strong accountability to assignments, keeping in mind the guiding principles; Customer Focus, Sense of Urgency, Performance to schedule and Quality.

Minimum Qualifications:

 • Minimum of a completed Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering, Computer Engineering or similar Engineering discipline with a concentration in software.  
 • Minimum of 2 years of relevant work experience.
 • Development experience with embedded systems involving software operating systems and digital hardware.
 • Programming and development experience involving C and C++ is required.
 • Proficiency in English language, both written and spoken.

Desired Qualifications:

 • Programming and development experience with multiple contemporary embedded operating systems is desired, such as; Microsoft Windows 10 kernel and driver development, Windows CE and embedded Linux (experience involving Linux kernel development, the Yocto Project/OpenEmbedded environment, Linux filesystems, Linux security hardening, and package management).
 • Experience with the use of tools such as In-Circuit Emulators, Logic Analyzers, embedded monitors, Build tools (gcc, make, cmake, bitbake) and other such development tools.
 • Board Support Package (BSP) development level experience with Intel x86 technologies and interfaces such as SPI, I2C, PCI/PCIe.
 • DevOps experience, understanding of Jenkins and containers, Git source control proficiency, standard scripting languages (Python, Powershell, Bash, etc).
 • Experience with Bootloader, PC-BIOS, ACPI, and UEFI development.
 • Experience with Agile software development methodology.

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne