Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Service Desk Analyst

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Constantia Flexibles is one of the world's leading manufacturers of flexible packaging. The Group supplies its products to numerous multinational corporations and local market leaders in the food and pharmaceuticals. Based on the guiding principle of ‘People, Passion, Packaging’, some 8,300 employees manufacture tailor-made packaging solutions at 39 sites in 17 countries. In Poland there are two Constantia Flexibles production plants and one Business Services Center.

  For IT team in Business Services Center Krakow, we are searching:

  Service Desk Analyst
  Requirements:
  • Bachelor/university degree (preferably: IT or other technical education);
  • min. one-year work experience in a similar position;
  • fluent English;
  • well-developed analytical skills;
  • excellent knowledge of issues related to the service of IT users;
  • ability to diagnose problems and respond quickly to them;
  • ability to adapt to the situation in a timely manner;
  • motivation and self-initiative, activity and willingness to work and learn;
  • knowledge of ITIL principles.

   

   
  Tasks:
  • Constantia IT Users daily support (1st Level Support/ 2nd Level Support) in the area of systems/ applications, IT infrastructure, hardware;
  • troubleshooting (1st Level Support/ 2nd Level Support) in the area of the application, IT infrastructure and hardware;
  • use of defined procedures in response to User requests;
  • implementation of procedures and know-how articles;
  • administration of AD / Exchange / ERP systems / other systems User accounts;
  • providing users with information regarding standard systems / hardware;
  • continuous improvement of applications / systems and IT infrastructure.
   

  What we offer:

  • Perspective of long-term professional development with the possibility of promotion to the position of IT Specialist / IT Administrator;
  • possibility of development in the following areas: ERP class systems (SAP, MS AX Dynamics);
  • computer network administration, administration of MS Exchange, SharePoint;
  • friendly work atmosphere in a large and stable company with a global reach;
  • opportunity to participate in new interesting implementations and projects;
  • attractive benefit package (incl. annual bonus, private medical care program and sport card).

   

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).”

   

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Constantia Flexibles Poland Holding z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Opolska 114 („Constantia”).

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Przesłanie do Constantia danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 Kodeksu pracy stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Constantia w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się pod adresem:

  W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Constantia, uprzejmie prosimy o zaznaczenie poniższej klauzuli zgody lub uwzględnienie jej w Państwa dokumentach aplikacyjnych:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Constantia Flexibles Poland Holding z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Opolska 114, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Constantia Flexibles Poland Holding z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Opolska 114 („Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
   1. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
   5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, w szczególności takim jak dostawcy usług rekrutacyjnych oraz dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  3. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych, które Pan/Pani dostarczył/a Administratorowi.
  5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  7. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora i konieczne w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.