Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

ServiceNow Security Consultant

Accenture Technology

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna
Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 514 000 pracowników wywiązujących się z obietnicy w zakresie technologii i ludzkiej pomysłowości, świadcząc usługi klientom w ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje potencjał zmian do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla klientów, partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 6 000 pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com.
ServiceNow Security ConsultantNumer ref.: R00051258
Zespół Cyberbezpieczeństwa (w ramach zespołu Accenture Security) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w ramach zagadnień cyberbezpieczeństwa. Nasi eksperci pomagają Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach IT, analizować ich wpływ biznesowy, projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 
Jeżeli chcesz pracować w miłej atmosferze doświadczonego zespołu, otrzymać różnorodne możliwości rozwoju, współtworzyć innowacyjne rozwiązania dla największych firm w kraju i na świecie - zapraszamy do Accenture, a zapewnimy Ci wszystko co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy!
 
Kandydaci, którzy do nas dołączą będą koordynować projekty i usługi realizowane dla klientów w zakresie bezpieczeństwa platformy ServiceNow. Ponadto będą uczestniczyć w innych projektach z obszaru bezpieczeństwa dla czołowych międzynarodowych organizacji działających w różnych branżach. Zakres obowiązków obejmuje szereg czynności związanych z oceną zdolności, architekturą, a także wdrażaniem i konfiguracją narzędzi do obsługi i utrzymania wybranych procesów i technologii.

Czym będziesz się zajmować?

 • Projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ServiceNow
 • Oceną narzędzi, ich wyborem oraz rekomendacją wewnątrz organizacji oraz dla klientów
 • Doradztwem dla różnych zespołów (technologicznych, developerskich, ds. cyfrowej transformacji itp.)
 • Realizacją szkoleń dla różnych zespołów
 • Definiowaniem komponentów architektury bezpieczeństwa
 • Opracowywaniem dokumentacji projektowej
 • Koordynacją działań związanych z tworzeniem środowisk testowych oraz PoC (Proof of Concept) w celu udoskonalania prac projektowych oraz dostarczanych dla klientów usług
 • Współpracą z wyższym kierownictwem w celu definiowania potrzeb, planów działania oraz opracowania krótko- oraz średnio-terminowych prognoz
 • Współdziałaniem z Klientem w celu wypracowania najlepszego podejścia do poprawy stanu bezpieczeństwa
 • Udziałem w zadaniach związanych z rozwojem biznesu (włączając w to odpowiedzi na zapytania ofertowe)
 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy z ServiceNow
 • Znajomości następujących zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie podatnościami, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, Identity and Access Management
 • Praktycznej znajomości platformy ServiceNow, w tym doświadczenie związane z wdrażaniem takich modułów jak np. Change Mgmt, Incident Mgmt, Asset Mgmt itp.
 • Znajomości co najmniej jednej z następujących technologii: JavaScript, SQL, AngularJS, HTML/CSS, NOW Experience UI framework, Jelly Scripting
 • Wykształcenia: tytuł licencjata/ inżyniera/ magistra informatyki/ telekomunikacji/ bezpieczeństwa informacji lub pokrewnego
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość: Web Services Integration (SOAP, REST, OpenAPI), CMDB
 • Doświadczenie w pracy z platformami IAM, SIEM, AV (Antymalware) lub skanerami podatności będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowe wymagania:
 • Gotowość do wyjazdów i uczestnictwa w spotkaniach/warsztatach w siedzibie klienta oraz pracy w siedzibie klienta w kraju lub zagranicą (obecnie praca odbywa się w formule zdalnej)
 

Co możemy Ci zaoferować?

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych
 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej)
 • Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem
 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)
 • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych
 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych
 • Płatny program poleceń pracowników
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.”

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne