Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Serwisant - Elektromechanik

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A.

  Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A. w Warszawie wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A - jednego z największych koncernów obronnych w Europie, skupiającego ponad 60 spółek.

  Zajmujemy się projektowaniem, produkcją, a także serwisowaniem urządzeń naziemnej obsługi wojskowych i cywilnych statków powietrznych. Naszymi klientami są największe w Polsce podmioty, zajmujące się obsługą samolotów.

  W związku z dynamicznym rozwojem Spółka poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

  Serwisant - Elektromechanik

  Miejsce pracy: Warszawa

  Co będzie należało do Twoich obowiązków?

  • naprawa i konserwacja urządzeń naziemnej obsługi samolotów,
  • ocena ich stanu technicznego,
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej.

  Jeśli:

  • jesteś osobą dyspozycyjną i lubisz podróżować po Polsce (wyjazdy w delegacje od poniedziałku do piątku),
  • masz wykształcenie techniczne,
  • umiesz pracować w zespole,
  • posiadasz prawo jazdy kat. B,
  • posiadasz zdolności manualne,
  • solidność i dokładność to Twoje drugie i trzecie imię,

  to znaczy, że szukamy Ciebie!

  Będziesz idealnym kandydatem, jeśli poza tym:

  • posiadasz uprawnienia energetyczne min. 1kV lub gazowe,
  • jesteś doświadczonym serwisantem maszyn i urządzeń.

  Nasza oferta to:

  • umowa o pracę – stabilne zatrudnienie,
  • możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju kwalifikacji zawodowych,
  • stała pensja wypłacana w terminie,
  • premie, nagrody i inne bonusy,
  • opieka medyczna,
  • firmowy ubiór i wyposażenie.

  Czekamy na Twoje CV!

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 13 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Uprzejmie informujemy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
  2. Nasze dane kontaktowe to: [email protected], Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa.
  1. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli zostały przez Panią/Pana wyrażone.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, czyli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy.
  5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne,
  2. podmioty PGZ, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  5. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  6. podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,
  7. podmioty świadczące usługi IT.
  1. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  2. Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   4. przenoszenia swoich danych osobowych,
   5. cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych,
   6. usunięcia swoich danych osobowych.Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
   7. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  3. Informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Poniższa zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.

  Poniższa zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.