Oferta pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres spółki lub z inspektorem ochrony danych na adres email: [email protected] 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu: - przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO); - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO); - realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli obrony przed roszczeniami i odpowiedzialnością (w tym administracyjną lub karną), wykazania przestrzegania zasady zakazu dyskryminacji, zapewnienia kadry posiadającej kompetencje (w tym wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie) niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, np. gdy w treści CV z własnej woli podzielą się Państwo z nami swoimi zainteresowaniami (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub informacjami o światopoglądzie, czy zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Zastrzegamy jednak, że nie wymagamy takich informacji. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Państwa dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji lub mogą zostać przekazane innym spółkom z grupy ZPR w celu zaproponowania Państwu udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spółki. 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, np. dotyczących zatrudniania cudzoziemców, może spowodować, że Państwa udział w rekrutacji nie będzie możliwy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (min. usługi IT, obsługę prawną). W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z grupy ZPR, będącym osobnymi administratorami danych. Wówczas otrzymają Państwo stosowną informację. 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną wybrani są niezwłocznie usuwane. W przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub czasu zakończenia postępowania sądowego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie wezmą Państwo udział w innej rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych powyżej. 6. Przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

Serwisant Klimatyzacji i Wentylacji

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.O firmie

 • Jubilerska 10, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 12 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

Jubilerska 10

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Diagnozowanie awarii oraz bieżąca naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych

 • Wykonywanie przeglądów urządzeń i ich konserwacja

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w serwisowaniu klimatyzacji i wentylacji lub przy technicznym nadzorze instalacji klimatyzacji i wentylacji

 • Znajomość sterowników oraz komponentów automatyki central wentylacyjnych (El-Piast, Carel, Siemens, Jonhson Controls)

 • Znajomość systemów VRF, Multisplit, Split czołowych producentów (Daikin, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi, Hitachi, LG, Gree, Fuji itp.)

 • Wykształcenie techniczne

 • Certyfikaty ze szkoleń

 • Uprawnienia SEP i F-Gaz

 • Umiejętność lutowania twardego

 • Gotowość do wyjazdów służbowych (obiekty na terenie całej Polski)

 • Znajomość pakietu Office

 • Prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie o stabilnej pozycji na rynku

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Benefity pracownicze

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia branżowe

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

Spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby do pracy w dziale compliance (umowa o pracę, pełny etat), odpowiedzialnej w szczególności za obszar cen transferowych, a także inne obszary wymagające zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Dział compliance spółki, oprócz cen transferowych, zapewnia m. in. wsparcie dla administratora danych w dziedzinie ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), raportowania schematów podatkowych.

Przewiń do profilu firmy