INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, mail: [email protected],
 2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Kinga Nowobilska, e-mail [email protected],
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współpracujące, na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
 4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom spółki w celu i w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
 5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym w celu zgodnym
  z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 6. Moje dane osobowe w związku z przeprowadzoną rekrutacją w zależności od wyrażonej zgody:
  a. będą przechowywane przez okres konkretnej rekrutacji, następnie niszczone,
  b. będą przechowywane przez okres 1 roku w wypadku uzyskania zgody na przyszłe rekrutacje. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.
 7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO,
 9. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 11. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:

Tylko obecna rekrutacja:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.
NEWAG S.A.

Serwisant pojazdów

NEWAG S.A.O firmie

 • Lublin, Zamość

 • Ważna jeszcze miesiąc
  14 Luty 2020
 • Pracownik fizyczny
Newag S.A. to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną
z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jest wiodącym polskim producentem elektrycznych
i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz
pojazdów metra i tramwajów.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firma Newag S.A. poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko:

Serwisant pojazdów

Miejsce pracy: Lublin, Zamość

Jeżeli chcesz odpowiadać za:

 • wykonywanie bieżących przeglądów taboru kolejowego
 • bieżące zapoznawanie się ze zgłoszonymi reklamacjami i usuwanie usterek
 • wsparcie przy uruchamianiu pojazdów
 • prowadzenie dokumentacji związanej z usługami serwisowymi
 • diagnostykę oraz naprawę urządzeń i układów w serwisowanych pojazdach
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientem

Przy tym spełniasz następujące wyma­ga­nia:

 • masz wykształcenie techniczne
 • posiadasz umiejętność diagnostyki i usuwania usterek
 • masz zmysł analityczny oraz chęć poszerzania wiedzy z zakresu taboru kolejowego
 • posiadasz znajomość obsługi komputera: Windows, MS Office
 • cechuje Cię odpowiedzialność, samodzielność w działaniu
 • potrafisz pracować w zespole
 • jesteś gotowy do pracy w delegacji

My zaoferujemy Ci:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w profesjonalnym zespole
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach
 • formę zatrudnienia dopasowaną do Twoich potrzeb
 • system premiowy
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie indywidualne na życie, dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kartę Multisport, paczki świąteczne

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji klikając w przycisk Aplikowania z dopi­skiem w tema­cie: Ser­wi­sant pojazdów. Prosimy o zamiesz­cze­nie klau­zuli o ochro­nie danych osobowych.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
 
Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.
Newag S.A. to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną
z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jest wiodącym polskim producentem elektrycznych
i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz
pojazdów metra i tramwajów.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firma Newag S.A. poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko:

Serwisant pojazdów

Jeżeli chcesz odpowiadać za:

 • wykonywanie bieżących przeglądów taboru kolejowego
 • bieżące zapoznawanie się ze zgłoszonymi reklamacjami i usuwanie usterek
 • wsparcie przy uruchamianiu pojazdów
 • prowadzenie dokumentacji związanej z usługami serwisowymi
 • diagnostykę oraz naprawę urządzeń i układów w serwisowanych pojazdach
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientem

Przy tym spełniasz następujące wyma­ga­nia:

 • masz wykształcenie techniczne
 • posiadasz umiejętność diagnostyki i usuwania usterek
 • masz zmysł analityczny oraz chęć poszerzania wiedzy z zakresu taboru kolejowego
 • posiadasz znajomość obsługi komputera: Windows, MS Office
 • cechuje Cię odpowiedzialność, samodzielność w działaniu
 • potrafisz pracować w zespole
 • jesteś gotowy do pracy w delegacji

My zaoferujemy Ci:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w profesjonalnym zespole
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach
 • formę zatrudnienia dopasowaną do Twoich potrzeb
 • system premiowy
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie indywidualne na życie, dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kartę Multisport, paczki świąteczne

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji klikając w przycisk Aplikowania z dopi­skiem w tema­cie: Ser­wi­sant pojazdów. Prosimy o zamiesz­cze­nie klau­zuli o ochro­nie danych osobowych.

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
 
Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Ogłoszenie archiwalne