Ta oferta pracy jest nieaktualna od 139 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Serwisant - Technik Terenowy

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 2018-11-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Serwisant - Technik Terenowy
  Miejsce pracy: Katowice

  Opis stanowiska

  Zakres obowiązków:

  • jako technik serwisowy na naszym polskim rynku, będziesz pierwszą osobą kontaktową w kwestiach technicznych dla naszych klientów na całym świecie; 
  • instalowanie nowych produktów i sprzętów testowych na miejscu u klienta i doradzanie w kwestiach technicznych zarówno przez telefon oraz na terenie całej Polski; 
  • rozwiązywanie problemów, testowanie i analiza sprzętu i oprogramowania naszych automatów do gier oraz sporządzanie comiesięcznych raportów; 
  • wsparcie techniczne podczas targów i podobnych wydarzeń, a także prowadzanie ogólnoświatowych szkoleń technicznych dla klientów i pracowników. 

  Wymagania:

  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
   – WARUNEK KONIECZNY; 
  • przeszkolenie techniczne, np. pomyślnie ukończony kierunek elektronika, elektronika komunikacyjna, technika informatyczna lub technika radiowa i telewizyjna; 
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w branży vendingowej; 
  • ze względu na częściową globalną aktywność wymagane są dobre umiejętności językowe i chęć podróżowania; 
  • doświadczenie w międzynarodowym środowisku, otwarty umysł i zorientowanie na świadczenie usług.
  Jesteśmy profesjonalną firmą inwestycyjno-doradczą, zakorzenioną w Polsce, realizującą projekty międzynarodowe lub o międzynarodowym potencjale.

  Działalność inwestycyjna skoncentrowana jest na komercjalizacji nowych technologii znajdujących zastosowanie w przemyśle, niezależnie lub w ramach joint-ventures. Usługi doradcze obejmują obszary strategii, finansów i restrukturyzacji oraz pośrednictwo handlowe, na ogół na rzecz klientów zagranicznych.

  Doświadczenie naszego zespołu, posiadane kompetencje i relacje biznesowe oraz nakierowanie na trwałe i wymierne korzyści pozwala nam systematycznie budować zaufanie klientów.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres mailowy poprzez przycisk aplikowania z dopiskiem stanowiska, na które kandydat aplikuje lub pozostawienie CV w sekretariacie firmy.
   

  UWAGA!

  Prosimy o zamieszczenie w CV odpowiednich klauzul:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223046651, kapitał zakładowy 12 100 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”), w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Spółkę.

  2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne.
  (jeśli chcą Państwo być informowani o innych procesach rekrutacyjnych)

  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celach innych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

   

  Klauzule informacyjne:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223046651, kapitał zakładowy 12 100 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”).

  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

  3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Każdej osobie, która podała Spółce jakiekolwiek swoje dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), kontaktując się ze Spółką pod adresem <[email protected]>. 

  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  7.Pani/Pana dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego dostawcę usług hostingowych, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz RODO. Pani/Pana dane osobowe Spółka może przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora