Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Siemens Wind Turbine Technician

 • warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 17.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Global Wind Service is a leading supplier of manpower for wind turbine installation and servicing, with offices located in 10 countries and almost 1.000 technicians working across the globe. Our business is dynamic, fast-paced, flexible and adaptable to our clients’ needs in order to deliver excellent service and results.

  Description:

  Are you a Siemens experienced WTG Technician looking for a new challenge??
  We are ramping up our expanding team with SGRE experienced Wind Turbine Siemens Technicians for site-based activities
  to provide safe services of high quality and to continue to exceed our customers’ expectations.
   

  The best part about this role?

  The outdoors. You won't be stuck inside behind a desk 9 till 5, 5 days a week.

  • You will have an active, hands on part to play in the smooth operation of the plant.
  • Participate in assembling, installing and servicing wind turbine generators
  • Perform commissioning and troubleshooting tasks
  • Check and supervise that quality measures and safety instructions are being respected
  • Check and supervise the selection and usage of special tools and equipment
  • Participate in training organized by GWS
  • Plan your own work ahead
  • Inspection and maintenance of safety gear, company cars, tools and other GWS properties

  Qualifications:

  • Mechanical or electrical education
  • Good technical knowledge of Siemens Wind Turbine Generators
  • Siemens certificates
  • Experience in Pre-assembly, Installation, Completion or Servicing
  • Ability and willingness to travel and work domestically and internationally as required
  • Ability and confidence to work at height (includes physical fitness to climb)
  • Professional with a high emphasis on Quality and Safety
  • Clean drivers’ licence and ability to obtain a Passport
  • Good English skills

  What we offer:

  We offer an exciting job with excellent opportunities for professional and personal development in an inspiring, dynamic, high performing and international work environment in the renewable energy sector.

  • A workplace that focuses on safety.
  • An opportunity to work with a leading supplier of manpower in wind industry.
  • The opportunity to further develop your skills and professional development.
  • Competitive remuneration.
  • Global career progression prospects.
  • High-quality Safety Equipment (PPE) and working clothes.
  • Paid training.
  • Paid travel and accommodation during rotation.
  • Meal Allowance / per diem allowance during rotation.
  • Beside the job itself, you’ll be looked after.
  • Your happiness and your well-being is a priority.

   

   For GWS it is important to prepare & safeguard our technicians,
  so they are properly equipped to do the job correctly and safely.

  Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
  Global Wind Service Poland sp. z o. o.

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

  Dane Administratora

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym jest Global Wind Service Poland spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 36, 71-470 Szczecin (dalej: Administrator). 

  Dane kontaktowe

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem +45 2778 4945 lub mailowo pod adresem: [email protected] .             

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji to zamieszczone w przekazanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) dane wymagane zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 221 Kodeksu Pracy), czyli przede wszystkim imię i nazwisko, data urodzenia, dane do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane przekazane zgodnie z wolą kandydatów. 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Przekazanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych nie są przepisy prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu Pracy.

  Na podstawie ww. zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. 

  Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

  Twoje dane Administrator będzie wykorzystywał w poniższych celach:

  1)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy (podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) jest zgoda kandydata - art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz przepisy prawa pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

  2)      w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, (podstawą jest zgoda kandydata jeżeli zostanie wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, np. umieszczając dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Global Wind Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-470), ul. Arkońska 36, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”).

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora biorący udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji, spółka dominująca w grupie Administratora (na podstawie uzasadnionego interesu) podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe.

  Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczym (EOG). 

  Przysługujące prawa

  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody. Wszelkie wnioski i żądania w tym zakresie mogą być kierowane mailowo do Administratora. 

  Wycofanie zgody

  W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Twojej zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenie o cofnięciu zgody możesz złożyć mailowo do Administratora. 

  Skarga do organu nadzoru

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający Twoje prawa. 

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne dla udziału w rekrutacji, ich niepodanie uniemożliwi uwzględnienie Twojej kandydatury w tym procesie. Podanie pozostałych danych, nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. 

  Profilowanie

  Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających.