Oferta pracy

„Szanowna Pani / Szanowny Panie!
 
Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą. Cieszymy się z Pana/Pani zgłoszenia do procesu rekrutacyjnego spółki Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o. (Zakład Automotive Lighting), ul. Gen. Zaruskiego 11; 41-200 Sosnowiec, telefon +48 32 364 28 20.
 
Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu personalnego z najwyższą starannością w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w Marelli kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 
Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 221 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO*. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Może się również zdarzyć, że Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o.) -  w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
 
Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje się dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.  Marelli nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Marelli, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje.
 
Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 1 roku od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do momentu jej cofnięcia ale nie dłużej niż 3 lata.
 
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Marelli dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich przenoszenia oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).
 
Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Pan Michał Geilke, e-mail: [email protected] Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. „
Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o. Automotive Lighting Plant

Ślusarz

Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o. Automotive Lighting PlantO firmie

Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o. Automotive Lighting Plant

Generała Mariusza Zaruskiego 11

Sosnowiec

top
top
Marelli jest firmą międzynarodową założoną we Włoszech w 1919 roku. Prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych technologicznie systemów komponentów dla sektora motoryzacyjnego. Od maja 2019 roku Marelli jest częścią Grupy Marelli CK Holdings.

Marelli zatrudnia około 44 000 pracowników, ma 85 zakładów produkcyjnych i 15 ośrodków R&D. Grupa obecna jest w 20 krajach (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, USA, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chiny, Japonia, Indie, Malezja).
 

Obecnie poszukujemy osoby do Działu Narzędziowni na stanowisko:

Ślusarz
Miejsce pracy: Sosnowiec

Do obowiązków osoby na powyższym stanowisku należeć będzie:

 • Wykonywanie planowanych przeglądów form wtryskowych
 • Wykonywanie napraw i remontów form wtryskowych
 • Dokumentowanie przeprowadzanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży motoryzacyjnej
 • Umiejętność naprawy form wtryskowych lub tłoczników
 • Umiejętność obsługi urządzeń warsztatowych ręcznych: wiertarka, szlifierka, itp.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Uprawnienia na obsługę suwnic z poziomu roboczego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane: znajomość form gorącokanałowych, uprawnienia na wózek widłowy, umiejętność spawania TIG

Oferujemy:

 

 • Umowa o pracę
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pakiet sportowy
 • Tydzień promocji zdrowia
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Dodatkowe premie
 • Dofinansowanie do kolonii i zielonych szkół dla dzieci
 • Szczepienia przeciw grypie

Zainteresowanie osoby proszone są o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku:

bottombottom

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

bottom
Marelli jest firmą międzynarodową założoną we Włoszech w 1919 roku. Prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych technologicznie systemów komponentów dla sektora motoryzacyjnego. Od maja 2019 roku Marelli jest częścią Grupy Marelli CK Holdings.

Marelli zatrudnia około 44 000 pracowników, ma 85 zakładów produkcyjnych i 15 ośrodków R&D. Grupa obecna jest w 20 krajach (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, USA, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chiny, Japonia, Indie, Malezja).
 

Obecnie poszukujemy osoby do Działu Narzędziowni na stanowisko:

Ślusarz

Do obowiązków osoby na powyższym stanowisku należeć będzie:

 • Wykonywanie planowanych przeglądów form wtryskowych
 • Wykonywanie napraw i remontów form wtryskowych
 • Dokumentowanie przeprowadzanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży motoryzacyjnej
 • Umiejętność naprawy form wtryskowych lub tłoczników
 • Umiejętność obsługi urządzeń warsztatowych ręcznych: wiertarka, szlifierka, itp.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Uprawnienia na obsługę suwnic z poziomu roboczego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane: znajomość form gorącokanałowych, uprawnienia na wózek widłowy, umiejętność spawania TIG

Oferujemy:

 

 • Umowa o pracę
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pakiet sportowy
 • Tydzień promocji zdrowia
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Dodatkowe premie
 • Dofinansowanie do kolonii i zielonych szkół dla dzieci
 • Szczepienia przeciw grypie

Zainteresowanie osoby proszone są o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne