Oferta pracy

Ślusarz – Spawacz, Palacz

FENICE Poland Sp. z o.o.O firmie

FENICE Poland Sp. z o.o.

Turyńska 100

Tychy

FENICE Poland Sp. z o.o. - lider na polskim rynku energetyki przemysłowej poszukuje kandydata na stanowisko:

Ślusarz – Spawacz, Palacz

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji energetycznych w ciepłowni: kotłów wodnych, wentylatorów, pomp, wymienników wodnych, instalacji i urządzeń odżużlania i odpopielania, instalacji zmiękczania i korekcji wody kotłowej, instalacji cieplnych i wodnych oraz nawęglania,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i przeglądów w/w urządzeń i instalacji zgodnie z rocznym harmonogramem przeglądów i remontów,
 • przeprowadzanie dobowych kontroli w/w urządzeń i instalacji,
 • prowadzanie stałej konserwacji wg DTR urządzeń, w pracach nadzorowanych urządzeń i instalacji,
 • ciągły monitoring zużycia czynników energetycznych (energia elektryczna, węgiel, woda przemysłowa),
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej (dziennik raportowy, raporty dobowe ciepłowni, zmiękczalni).

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia eksploatacyjne E-2 , uprawniające do eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, zużywających ciepło,
 • podstawowa umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w nocy i na wysokości oraz gotowość do podjęcia pracy w ruchu ciągłym,
 • odpowiedzialność, sumienność, opanowanie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia, premia urlopowa, premia świąteczna, premia efektywnościowa, nagrody jubileuszowe, dodatek do pracy w ruchu ciągłym),
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (karty Multisport, bilety do kina/teatru, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, kolonii i obozów dla dzieci, nagrody dla dzieci pracowników za wyniki w nauce, spotkania integracyjne, dofinansowanie przejazdów do pracy),
 • rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • specjalistyczne branżowe szkolenia,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Aplikacje zawierające podanie, CV należy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj, składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała, lub poprzez formularz na stronie internetowej w zakładce „praca”.

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w artykule art. 221§1 Kodeksu pracy, stanowi zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli w CV:

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712 i FENICE SERVICES Polska Sp. z o.o. KRS 0000331013 , Bielsko-Biała ul. Komorowicka 79A.

 

2) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej a w przypadku wyrażenia zgody również dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

3) Dane osobowe w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku przyszłych rekrutacji oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ze względu na to, iż dane zostały przez Panią/Pana podane w sposób dobrowolny.

 

4) Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji do czasu jej wycofania lub przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

 

5) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

 

6) Posiada Pan/i prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 

7) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy