Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Software Development Manager

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

Software Development Manager
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Software Development Manager is charged with efficient assignment of software engineers to ensure the timely delivery of high-quality software products. To succeed in this role, he/she must develop and maintain a trained, capable staff assigned to the appropriate projects selected according to communicated business priorities.

Essential functions:

 • Lead adoption and continued improvement in definition, development, maintenance and institutionalization of standard engineering practices
 • Prepare and help team understand objectives specified by product management with regards to product design, development and test
 • Identify and develop technical and team leaders in order to support his group and provide organizational structure required to achieve business goals
 • Lead the team in delivering functional value within SAFe driven, global organization and help it mature by identifying and growing key technical and leadership talent

Qualifications:

 • 5+ years of technical experience in a software development organization including minimum of 2 years of team leadership/management
 • Prior success in building and managing software team(s) of 5+ engineers
 • Experience with software engineering practices including SCRUM (knowledge of SAFe is a plus)
 • Familiarity with relevant programming language (C#) and associated CI/CD environment
 • Aptitude for developing technical leaders (development and test) as well as other advanced engineering roles (e.g. product architects, scrum masters, product owners)
 • Demonstrated skill in identifying and growing leaders for development teams will be a plus
 • Knowledge of design, implementation and testing of distributed automation systems with significant network component will be a plus
 • Bachelor's degree in computer science or software engineering or similar
 • Fluent English supported by extended practice in prior assignments

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Software Development Manager

Software Development Manager is charged with efficient assignment of software engineers to ensure the timely delivery of high-quality software products. To succeed in this role, he/she must develop and maintain a trained, capable staff assigned to the appropriate projects selected according to communicated business priorities.

Essential functions:

 • Lead adoption and continued improvement in definition, development, maintenance and institutionalization of standard engineering practices
 • Prepare and help team understand objectives specified by product management with regards to product design, development and test
 • Identify and develop technical and team leaders in order to support his group and provide organizational structure required to achieve business goals
 • Lead the team in delivering functional value within SAFe driven, global organization and help it mature by identifying and growing key technical and leadership talent

Qualifications:

 • 5+ years of technical experience in a software development organization including minimum of 2 years of team leadership/management
 • Prior success in building and managing software team(s) of 5+ engineers
 • Experience with software engineering practices including SCRUM (knowledge of SAFe is a plus)
 • Familiarity with relevant programming language (C#) and associated CI/CD environment
 • Aptitude for developing technical leaders (development and test) as well as other advanced engineering roles (e.g. product architects, scrum masters, product owners)
 • Demonstrated skill in identifying and growing leaders for development teams will be a plus
 • Knowledge of design, implementation and testing of distributed automation systems with significant network component will be a plus
 • Bachelor's degree in computer science or software engineering or similar
 • Fluent English supported by extended practice in prior assignments

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne