ref. no. JS/M/2020
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" lub „Trapeze”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Trapeze Poland Sp. z o.o. ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, lub za pośrednictwem email: [email protected] Trapeze będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe, w tym arkusze z wynikiem rekrutacji, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
WAŻNE
Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenia:
Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji.
Jeżeli wyrażasz zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do pięciu lat od dnia zgłoszenia, prosimy dodaj również oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia mojego zgłoszenia.
Trapeze Poland sp. z o.o.

Software Engineer JavaScript

Trapeze Poland sp. z o.o.O firmie

Trapeze Poland sp. z o.o.

Strzegomska 140A

Wrocław

Trapeze Poland is part of an international Trapeze Group. We develop and integrate industry-leading Intelligent Transport Systems to public and private transport organizations across Europe, North America, and Asia Pacific.

Our solutions makes life easier for millions of public transport passengers in cities as London, Atlanta, Zurich, Hamburg, Toronto, Johannesburg and many others.

We are currently looking for ambitious and open to new challenges individuals whose experience and qualifications meet the following profile:
Software Engineer JavaScript
Workplace: Wrocław
ref. no. JS/M/2020

We are looking for an employee to multicultural development team whose work will include:

 • Development of new functionalities
 • Modul and integration testing and bugfixing
 • Analysis, design and estimation according to specification
 • Maintaining developer documentation
 • Management of development environment

From candidates we expect:

 • Higher technical education
 • Experience in software development
 • Minimum 1,5 year of commercial experience with JavaScript (node.js, angular.js), HTML5, CSS
 • Good communication skills
 • English skills (spoken and written)
 • Readiness to travel

Additional advantage would be:

 • C++ 11 skills
 • Experience with web sockets and soap communication
 • German skills
 • Strong focus on unit and automated testing (Karma, Protractor)
 • Know-how of SCRUM development and framework
 • Experience with SQL, Visual Studio and GIT

For our employees we offer:

 • Work in a dynamic and stable company
 • Participation in advanced international projects
 • Friendly organizational culture based on mutual respect and trust
 • Attractive financial & non-financial benefits
All interested please send your CV in English, with the reference number in the title.

We reserve the right to contact only selected candidates.
Trapeze Poland Sp. z o.o.
Strzegomska 140a | 54-429 Wrocław | Poland
e-mail: [email protected]
www.trapezegroup.pl
Trapeze Poland is part of an international Trapeze Group. We develop and integrate industry-leading Intelligent Transport Systems to public and private transport organizations across Europe, North America, and Asia Pacific.

Our solutions makes life easier for millions of public transport passengers in cities as London, Atlanta, Zurich, Hamburg, Toronto, Johannesburg and many others.

We are currently looking for ambitious and open to new challenges individuals whose experience and qualifications meet the following profile:
Software Engineer JavaScriptNumer ref.: ref. no. JS/M/2020

We are looking for an employee to multicultural development team whose work will include:

 • Development of new functionalities
 • Modul and integration testing and bugfixing
 • Analysis, design and estimation according to specification
 • Maintaining developer documentation
 • Management of development environment

From candidates we expect:

 • Higher technical education
 • Experience in software development
 • Minimum 1,5 year of commercial experience with JavaScript (node.js, angular.js), HTML5, CSS
 • Good communication skills
 • English skills (spoken and written)
 • Readiness to travel

Additional advantage would be:

 • C++ 11 skills
 • Experience with web sockets and soap communication
 • German skills
 • Strong focus on unit and automated testing (Karma, Protractor)
 • Know-how of SCRUM development and framework
 • Experience with SQL, Visual Studio and GIT

For our employees we offer:

 • Work in a dynamic and stable company
 • Participation in advanced international projects
 • Friendly organizational culture based on mutual respect and trust
 • Attractive financial & non-financial benefits
All interested please send your CV in English, with the reference number in the title.

We reserve the right to contact only selected candidates.

Ogłoszenie archiwalne