IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Software Engineer

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SAO firmie

 • Warszawa, Polska
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 26 lip 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Warszawa

Warszawa

ITCARD jest jednym z największych w Polsce centrum obsługi bankomatów. Grupa ITCARD świadczy kompleksowe usługi związane ze sprzedażą, instalacją i obsługą bankomatów, terminali POS oraz wydawnictwem kart VISA i Mastercard, a także przetwarzaniem, autoryzacją i rozliczaniem transakcji płatniczych. Do Grupy ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash oraz sieć terminali płatniczych Planet Pay. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko:

SOFTWARE ENGINEER
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • rozwój aplikacji internetowych na platformie .NET,
 • obsługa incydentów i awarii zgodnie z obowiązującymi modelami i procedurami,
 • współpraca z użytkownikami aplikacji.


WYMAGANIA:

 • minimum 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność programowania w języku C# oraz znajomość platformy .NET,
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC,
 • znajomość bazy danych MS SQL Server oraz języka SQL,
 • wysokie umiejętności techniczne i chęci ich ciągłego doskonalenia,
 • umiejętności tworzenia i pracy z dokumentacją techniczną,
 • zaangażowanie w pracę oraz kreatywność.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDZIE:

 • znajomość języka JavaScript, CSS5 oraz biblioteki jQuery,
 • znajomość Git,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji wielowarstwowych,
 • znajomość standardów OWASP,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT/ bezpieczeństwa danych,
 • znajomość nowoczesnych wzorców projektowych i architektonicznych,
 • certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności.


OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • pakiet benefitów (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,),
 • wysokiej jakości narzędzia do pracy,
 • możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia,
 • szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, aplikacji i systemów wsparcia,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

ITCARD jest jednym z największych w Polsce centrum obsługi bankomatów. Grupa ITCARD świadczy kompleksowe usługi związane ze sprzedażą, instalacją i obsługą bankomatów, terminali POS oraz wydawnictwem kart VISA i Mastercard, a także przetwarzaniem, autoryzacją i rozliczaniem transakcji płatniczych. Do Grupy ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash oraz sieć terminali płatniczych Planet Pay. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko:

SOFTWARE ENGINEER
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • rozwój aplikacji internetowych na platformie .NET,
 • obsługa incydentów i awarii zgodnie z obowiązującymi modelami i procedurami,
 • współpraca z użytkownikami aplikacji.


WYMAGANIA:

 • minimum 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność programowania w języku C# oraz znajomość platformy .NET,
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC,
 • znajomość bazy danych MS SQL Server oraz języka SQL,
 • wysokie umiejętności techniczne i chęci ich ciągłego doskonalenia,
 • umiejętności tworzenia i pracy z dokumentacją techniczną,
 • zaangażowanie w pracę oraz kreatywność.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDZIE:

 • znajomość języka JavaScript, CSS5 oraz biblioteki jQuery,
 • znajomość Git,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji wielowarstwowych,
 • znajomość standardów OWASP,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT/ bezpieczeństwa danych,
 • znajomość nowoczesnych wzorców projektowych i architektonicznych,
 • certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności.


OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • pakiet benefitów (m. in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,),
 • wysokiej jakości narzędzia do pracy,
 • możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia,
 • szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, aplikacji i systemów wsparcia,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
 
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
 
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne