Software Test Engineer

 • Katowice, śląskie
 • Francuska 46, 40-028 Katowice, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-29
 • Ważna jeszcze 11 dni (do 2019-09-28)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Software Test Engineer
  Miejsce pracy: Katowice

  Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers  through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

   

  The Motion Business is a fast-growing part of Rockwell Automation that develops motion control products such as servo drives, servo motors, and independent cart systems for use in industrial applications. The most common market for these products are in factory automation applications such as packaging machinery, paper converting, printing, web handling, and automated assembly. Within the product development teams of the Motion Business, embedded software needs have increased in recent years as more and more functionality is put into software. In order to expand our capacity to deliver these features, a new team will be formed in Rockwell Automation’s office in Katowice, Poland. New team members at this location will have a great opportunity to join our business and contribute to even more success in the market.

  Position summary

  The Associate/Software Test Engineer participates in the testing activities for a desktop and web-based motion control simulation and product selection tool. Assignments include participation in requirements development, architectural design of automated test systems, effort estimation, design, coding, and verification of automated test systems. This role requires strong communications skills and ability to work effectively in large project teams.

  Qualifications

  Minimum Qualifications:

  • Experience with web application testing using frameworks like: TestCafé, Selenium, Cucumber, Mocha, Chai, etc., and languages: JavaScript, TypeScript
  • Detail-oriented with strong verbal and written communication skills
  • Fluent in English (written and spoken)

  Desired Qualifications:

  • Experience web applications, including fully automated testing of complete stacks
  • Understanding of software development processes and principles, including Agile/scrum and CI/CD
  • Familiarity with testing frameworks for Windows desktop applications
  • Familiarity with testing of cross-platform solutions for web/desktop
  • BDD testing experience
  • Familiarity with HTML and CSS

  We offer

  • Flexible schedule
  • Creative environment
  • Friendly atmosphere
  • Professional trainings
  • Annual bonus
  • Global team
  • People centric
  • Language courses
  • Benefits package
  • Cafeteria system
  • Vacation & Christmas bonuses
  • Life insurance
  • Private healthcare
  • Lunch fund
  benefity
  Are you interested?

  If you are interested in the vacancy, please send your application in English by online form.
  Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
   
  Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
   
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
   
  A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
   
  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
   
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
   
  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
   
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.