Solutions Developer

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 27.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Acxiom is a recognized global leader in marketing services and technology. Company was founded in 1969, headquartered in the United States with offices in Europe, Australia, New Zealand and China. Our data and technology have transformed marketing – giving our clients the power to successfully manage audiences, personalize customer experiences and create profitable customer relationships. We deliver campaigns to 127 countries in more than two dozen different languages.

  We are currently looking for:

  Solutions Developer
  Location: Gdańsk

  Role overview:

  In this position you will design, build and improve Acxiom’s client solutions which include our own products as well as integrating products from external vendors such as IBM. You will work on large scale, complex data warehouse solutions in mature development environment including tools such as JIRA, Git/Stash, Confluence, Jenkins or DataStage.

  If you want to be a part of international team located in Poland and USA then this job is for you!

  Perfect candidate:

  • Can work with database and advanced SQL queries (preferably Oracle)
  • Is interested in Hadoop and Big Data
  • Is familiar with PL/SQL
  • Is not afraid of Linux environment and likes to Bash J
  • Finds pleasure in killing bugs (or explaining that they are features)
  • Can help us make our database faster by query optimization and other performance tuning
  • Presents ideas for system improvements
  • Has knowledge and know-how to troubleshoot potential issues, and has experience with best practices around database operations
  • Is a good team player and has working experience with table soccer (this one is actually “nice to have” but we can train you as well)

  Acxiom Associates enjoy:

  • Permanent contract from the very beginning
  • Multisport/participation in cultural events
  • Lunch+ card which can be used in cafes and restaurants
  • Private health care
  • Life insurance
  • On-site English classes
  • Training - professional certificates, webinars, classroom trainings
  • Online access to thousands of technical ebooks (Books 24x7, Safari Books Online) and trainings (SkillsSoft)
  • Fun rooms with a pool table, darts, football table, playstation and board games


  If you believe that you have the required qualifications and this opening sounds appealing to you, please apply only in English via Aplikuj button below.

  We reserve the right to contact only the candidates we are interested in.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ACXIOM Global Service Center Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 B (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się
  na przetwarzanie przez 
  ACXIOM Global Service Center Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 B danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (imię/imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia - według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania
  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji na to stanowisko i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT oraz dostawcom systemów informatycznych. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać do innych spółek z grupy ACXIOM, czyli do ACXIOM Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz do ACXIOM LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

  Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji w sprawie programu „Tarcza Prywatności”.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.