Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Spawacz

Stadler Środa Sp. z o.o.O firmie

Stadler Środa Sp. z o.o.

Brodowska 38C

Środa Wielkopolska

Stadler Środa Sp. z o.o. to polska spółka należąca do Grupy Stadler, wiodącego dostawcy systemowych rozwiązań w dziedzinie pojazdów szynowych dostosowanych do potrzeb odbiorców. Zakład specjalizuje się w konstruowaniu i lakierowaniu stalowych pudeł do produkcji tramwajów. W 2019 r. zakład został znacznie rozbudowany i zmodernizowany. Powierzchnia produkcyjna hal została niemal czterokrotnie powiększona, a nowe wyposażenie zakładu umożliwia produkcję pudeł stalowych w najnowocześniejszej technologii spawania. W ramach inwestycji zbudowana została także nowoczesna lakiernia.

 
Obecnie poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:
SpawaczNumer ref.: SP5/2020

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą,
 • bogaty pakiet socjalny (bonus wakacyjny, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie do posiłków („posiłek za 1 zł” )
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku.

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 • wykształcenie min. podstawowe,
 • uprawnienia spawalnicze MIG/MAG (możliwość odnowienia uprawnień na koszt pracodawcy)
 • doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych z wykorzystaniem różnych metod spawania,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie w pracach ślusarsko-spawalniczych,
 • mile widziana umiejętność prostowania płomieniowego konstrukcji stalowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, lojalność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • składanie i spawanie pudeł tramwajowych,
 • składanie i spawanie podzespołów w oparciu o rysunki konstrukcyjno-spawalnicze,
 • ogólne prace ślusarskie (np.: szlifowanie).
Zapraszamy do przesłania CV za pomocą przycisku Aplikuj z zaznaczeniem nr referencyjnego oferty lub pocztą na adres Stadler Środa Sp. z o.o. Dział Personalny, 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 38C. CV można dostarczyć także bezpośrednio do siedziby firmy.
 
Więcej informacji pod nr telefonu 691 997 915 
 
Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www.stadlerrail.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Stadler Środa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska.

Kontakt e-mail: [email protected] W dalszej części jako: Stadler Środa lub Spółka.

 

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:                              

1)    Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy,
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np. danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.

2)    Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii danych).

 

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:       

                                                                                                                  

Stadler Środa będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie spółką, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

 

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki Stadler Środa sp. z o.o. w grupie kapitałowej Stadler, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcarii) w związku z przekazywaniem (w odpowiednich sytuacjach powierzaniem do przetwarzania) danych osobowych do spółki Stadler Bussnang AG. Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Europejska uznała, że Szwajcaria zapewnia takie same gwarancje ochrony danych jak państwa UE decyzją z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE) oraz decyzją wykonawczą 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353).

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:                                                                                                                   

1)    Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych
w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody/wyraźne zgody Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Stadler Środa usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

2)    Przeprowadzenia późniejszych rekrutacji Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie Stadler Środa usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* )
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Stadler Środa, listownie lub pocztą elektroniczną

(e-mail: [email protected]).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Stadler Środa Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Borodowska 38c, 63-000 Środa Wielkopolska (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne