Special Process Senior Engineer

MB AerospaceO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

MB Aerospace

Tajęcina 114

Tajęcina (pow. rzeszowski)

MB Aerospace Engineering Services Ltd. is seeking dedicated professionals to join our group in Poland, to help us deliver class leading performance and solutions to our customers from North America, Asia, Poland and the UK
Special Process Senior Engineer [rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]
 • Development of world class special processes capabilities across MB Aerospace
 • Support and improvement of performance from MB Aerospace external supply chain special process plants
 • Implementation of new technological processes for MB Aerospace plants
 • Optimization of production processes, taking into account production requirements, quality standards and costs
 • Supporting special process laboratories in the preparation of analyzes
 • Cooperation with another section (engineering, design, quality, production management) in projects implementation range
 • Mentoring and development of Junior Special Process Engineer (including working with HR to develop tailored Personal Development Plan)
 • Providing adequate internal communication and complying with the rules of the MB Aerospace
 • Bachelor/Master’s* degree (preferable Material Engineering)
 • over 5 years* experience as a special process engineer (thermal spray, paint, heat treatment, brazing, patch test),
 • 3D design
 • robots programming, basic knowledge as a minimum
 • aerospace industry experience over 3 years
 • experience in material laboratory and in particular metallographic research (HT, EDM, plasma, soldering, HVOF, welding, carburizing),
 • hardness evaluation of materials will be an advantage
 • Good analytical skills
 • Results oriented
 • Ability to work in an international environment
 • Under time pressure
 • Good/ command of English
 • Quarterly task premium – up to 5% of the quarterly basic salary
 • Private medical package for employee and family
 • Obligatory social/insurance taxes
 • Sports card
 • Christmas bonus
 • Holiday’s benefit
 • Job relocation package provided

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Engineering Services Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcina 114, 36-002 Jasionka wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000626959, NIP: 5170375948., REGON: 364886993 (dalej AD);
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
  w określonym w zgodzie celu;
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
  i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
  W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy