Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441;
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z rekrutacją, prowadzeniem, organizacją i ewaluacją procesu naboru kandydatów na pracowników ARP SA oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej tego procesu po jego zakończeniu, chyba, że osoba, której dane dotyczą, wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu;
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru kandydatów na pracowników i jego archiwizacji będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 r. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora;
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu publicznego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym;
 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wysyłając do nas swoją aplikację, wyrażasz zgodę na poniższe oświadczenia.

 

Oświadczam, że informacje zawarte powyżej oraz w CV i liście motywacyjnym są pełne i dokładne.

 

Oświadczenia dodatkowe: 

W przypadku, w którym nie zostanę zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji w ramach procesu naboru kandydatów na pracowników ARP SA, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, złożonym CV i liście motywacyjnym na potrzeby archiwizowania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, CV lub liście motywacyjnym obejmujących imię i nazwisko, adres/y e-mail, oraz numer/y telefonu, w celach kolejnych procesów rekrutacyjnych lub marketingowych oraz w celu przekazywania mi ofert szkoleń oraz informacji o działaniach realizowanych przez lub z udziałem Agencji Rozwoju Pomorza SA, jak również w celu informowania mnie o możliwości uczestniczenia w tych działaniach, w szczególności poprzez zarejestrowanie się w odpowiednim systemie.

Wyrażam zgodę na używanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencji Rozwoju Pomorza SA na podane w niniejszym formularzu, CV lub liście motywacyjnym numer/y telefonu oraz adres/y e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Specialist at Investment Promotion Department

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Invest in PomeraniaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Invest in Pomerania

aleja Grunwaldzka 472D

Gdańsk

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Invest in Pomerania

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. is the coordinator of Invest in Pomerania, a regional non-profit investment promotion agency. We are responsible for the economic promotion, attracting and supporting investment projects as a “one-stop shop” for foreign investors and attracting talent to Pomerania region. Since 2011, we have successfully supported over 100 investors, in setting up presence in our region and creating over 15 thousand jobs.

Since the very beginning, we have decided to make “We care more” our mission statement. It means to us that every day we need to make an extra effort to strengthen competitiveness of our region and stay ahead of our competitors. On a daily basis, we care more after investors, jobs and the region.

Specialist at Investment Promotion Department

Workplace: Gdańsk

FDI Specialists in our organization is a person who supports the economic development of Pomorskie Voivodeship in terms of foreign direct investment attraction. The main focus of this role is on generating quality content, research, logistics, event organization, maintaining databases, supporting promotional activities, etc. You will be responsible for organizing the region’s stand at key European Real Estate fairs, building and managing the investment offer of Pomerania, elaborating content publications related to Real Estate and other economy sectors.

Therefore, you will:

 • organize Invest in Pomerania stand at various business fairs and conferences;
 • perform market research on Pomerania as an investment location;
 • elaborate and maintain investment offer data base;
 • generate content on Manufacturing, Logistics and Real Estate sectors;
 • monitor the market, prepare analyses and recommendations;
 • organize economic missions;
 • carry out the tasks under public tender law;

We are looking for a person who is:

 • exceptionally well-organized and diligent;
 • analytical and has a good understanding of current economic trends;
 • highly creative;
 • good communicator;
 • well-bred;
 • detail oriented;
 • goal oriented;
 • open-minded.

What we offer:

 • a chance to leave your mark on development of regional economy;
 • learn the practical implementation of public tender procedures;
 • contract of employment;
 • private health care (Medicover);
 • multisport card partly financed by the company.

Our expectations:

 • good command of English (min. C1 level);
 • willingness to travel when required;
 • university degree – MA (preferably in economics or spatial management);
 • excellent command of Microsoft Office;
 • knowledge of graphic, design and spatial analyses programmes such as QGIS, CorelDRAW;
 • driving license be an asset.

How to apply? 

Please prepare your resume and cover letter in English and send quoting reference “FDI Specialist - Real Estate” with the button "Aplikuj Teraz" by April 12, 2020.

 

To participate in the recruitment process:

 • fill-in and sign the attached questionnaire on personal data
 • enclose it in your application


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. is the coordinator of Invest in Pomerania, a regional non-profit investment promotion agency. We are responsible for the economic promotion, attracting and supporting investment projects as a “one-stop shop” for foreign investors and attracting talent to Pomerania region. Since 2011, we have successfully supported over 100 investors, in setting up presence in our region and creating over 15 thousand jobs.

Since the very beginning, we have decided to make “We care more” our mission statement. It means to us that every day we need to make an extra effort to strengthen competitiveness of our region and stay ahead of our competitors. On a daily basis, we care more after investors, jobs and the region.

Specialist at Investment Promotion Department

FDI Specialists in our organization is a person who supports the economic development of Pomorskie Voivodeship in terms of foreign direct investment attraction. The main focus of this role is on generating quality content, research, logistics, event organization, maintaining databases, supporting promotional activities, etc. You will be responsible for organizing the region’s stand at key European Real Estate fairs, building and managing the investment offer of Pomerania, elaborating content publications related to Real Estate and other economy sectors.

Therefore, you will:

 • organize Invest in Pomerania stand at various business fairs and conferences;
 • perform market research on Pomerania as an investment location;
 • elaborate and maintain investment offer data base;
 • generate content on Manufacturing, Logistics and Real Estate sectors;
 • monitor the market, prepare analyses and recommendations;
 • organize economic missions;
 • carry out the tasks under public tender law;

We are looking for a person who is:

 • exceptionally well-organized and diligent;
 • analytical and has a good understanding of current economic trends;
 • highly creative;
 • good communicator;
 • well-bred;
 • detail oriented;
 • goal oriented;
 • open-minded.

What we offer:

 • a chance to leave your mark on development of regional economy;
 • learn the practical implementation of public tender procedures;
 • contract of employment;
 • private health care (Medicover);
 • multisport card partly financed by the company.

Our expectations:

 • good command of English (min. C1 level);
 • willingness to travel when required;
 • university degree – MA (preferably in economics or spatial management);
 • excellent command of Microsoft Office;
 • knowledge of graphic, design and spatial analyses programmes such as QGIS, CorelDRAW;
 • driving license be an asset.

How to apply? 

Please prepare your resume and cover letter in English and send quoting reference “FDI Specialist - Real Estate” with the button "Aplikuj Teraz" by April 12, 2020.

 

To participate in the recruitment process:

 • fill-in and sign the attached questionnaire on personal data
 • enclose it in your application

Ogłoszenie archiwalne