reklama

Praca specjalista ds. kalkulacji robót - kosztorysant

Mamy dla Ciebie 6 ofert
  • Warszawa
  Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie opracowywanie ofert z branży hydrotechnicznej, a w szczególności: szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej, wykonywanie przedmiarów i kalkulacji robót, przygotowywanie oraz rozsyłanie zapytań...
  opublikowana: 19 sierpnia 2019
  • Poznań
  Zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności: przygotowanie ofert do przetargów publicznych i niepublicznych; sporządzanie kosztorysów ofertowych, uzupełniających i powykonawczych; przygotowanie przedmiarów robót i kosztorysów; archiwizacja...
  opublikowana: 18 sierpnia 2019
  • Warszawa
  Główne zadania: Przygotowywanie kompletu budżetowych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami Sporządzanie i wypełnianie przedmiarów robót Sporządzanie kalkulacji i kosztorysów na roboty telekomunikacyjne. Współpraca ze stanowiskiem...
  opublikowana: 16 sierpnia 2019
  • Kraków
  Zakres obowiązków: zbieranie i uaktualnianie cen materiałów oraz cen najmu sprzętu uzgadnianie z kontrahentem szczegółowego zakresu prac i dostaw analizowanie materiałów przetargowych i zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty...
  opublikowana: 15 sierpnia 2019
  • Toruń
  Opis stanowiska pracy: Analiza dokumentacji przetargowej (SIWZ oraz dokumentacji technicznej) Wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów Przygotowywanie kosztorysów Pozyskiwanie i analiza ofert od podwykonawców oraz dostawców Dokonywanie obliczeń...
  opublikowana: 14 sierpnia 2019
  • Wrocław
  Opis stanowiska: analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z przygotowaniem oferty przygotowywanie zapytań i pozyskiwanie ofert od dostawców branżowych sporządzanie analizy porównawczej i negocjacje w zakresie pozyskiwanych ofert...
  opublikowana: 13 sierpnia 2019
reklama