reklama

Praca specjalista ds. kontroli i sprawozdawczości

Mamy dla Ciebie 33 ofert
  • Warszawa
  Obowiązki: tworzenie analiz i raportów finansowych, zbieranie informacji dotyczącej przeszłych, obecnych i przyszłych obrotów finansowych firmy, tworzenie analiz produktowych, udział w procesie budżetowania oraz kontrola wykonania budżetu,...
  opublikowana: 19 września 2019
  • Warszawa
  Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: W obszarze analizy finansowo – biznesowej: Przygotowanie analiz finansowo-biznesowych oraz kontrola analiz przygotowanych przez inne spółki / oddziały PGE EC oraz konsultantów zewnętrznych; Analiza...
  opublikowana: 19 września 2019
  • Warszawa
  Miejsce pracy: Warszawa – Olszynka Grochowska GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Zarządzanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie pracy i realizacja zadań podległych Zespołów, Reprezentowanie Spółki przed organami administracji państwowej i...
  opublikowana: 19 września 2019
  • Rawicz
  Będziesz odpowiedzialny/a za: Wykonywanie szkoleń wstępnych BHP, Aktualizację oceny ryzyka na stanowiskach pracy, Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, Udział w doborze środków ochrony indywidualnej do stanowisk pracy, Kontrolę przestrzegania...
  opublikowana: 18 września 2019
  • Rzeszów, Łąka (pow. rzeszowski)
  Zakres obowiązków: bieżące wsparcie biznesu w procesie budżetowania i raportowania; przygotowywanie prognoz finansowych; kontrola realizacji i analiza odchyleń w/w budżetów i planów; sporządzanie raportów i analiz finansowych; tworzenie analiz...
  opublikowana: 18 września 2019
  • Warszawa
  Główne zadania: przygotowanie dokumentacji wynikającej z realizacji projektów; udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów; realizacja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach...
  opublikowana: 18 września 2019
  • Warszawa
  Analityk ds. wsparcia aplikacji to stanowisko specjalisty o mniejszym doświadczeniu. Samodzielnie rozwiązuje większość problemów oraz ma pewną swobodę w rozwiązywaniu złożonych kwestii. Łączy szeroką wiedzę specjalistyczną z dobrą znajomością...
  opublikowana: 17 września 2019
  • Kielce
  Zakres zadań: Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP / PPOŻ Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dot. BHP Nadzór nad terminowym wykonaniem oraz prowadzenie ewidencji pomiarów czynników...
  opublikowana: 17 września 2019
  • Poznań
  Opis zadań na stanowisku: uczestnictwo w opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu polityki rachunkowości, w tym planu kont Spółki, uczestnictwo w opracowaniu standardów i wytycznych w zakresie obiegu dokumentów księgowych w Spółce oraz ich...
  opublikowana: 17 września 2019
  • Olsztyn
  Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa pracowników w zakresie kadr i płac; prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej; naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne); współpraca z instytucjami podatkowymi i...
  opublikowana: 17 września 2019
reklama