Ta oferta pracy jest nieaktualna od 235 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stanowisko ds. zarządzania transakcjami gotówkowymi

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 03.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stanowisko ds. zarządzania transakcjami gotówkowymi
  miejsce pracy: Łódź
  numer referencyjny: AFE/122/2018

  Do Zespołu Obsługi Transakcji Gotówkowych w mBanku poszukujemy osoby, która chciałaby sprawdzić się w roli Specjalisty ds. zarządzania transakcjami gotówkowymi 

  W ramach tej roli dajemy możliwość:

  • Scentralizowanej obsługi obrotu gotówkowego w Regionie
  • Zarządzania transakcjami gotówkowymi oraz transportami wartości pieniężnych
  • Zarządzania wartościami pieniężnymi w skarbcach
  • Realizacji zasileń/odprowadzeń z/do Sortowni do/z NBP i innych Banków
  • Obsługi procesu zakupu i sprzedaży wartości pieniężnych z bankami współpracującymi
  • Monitoringu outsourcowanych procesów
  • Prowadzenia kontroli w Sortowniach
  • Obsługi reklamacji w zakresie obrotu gotówkowego
  • Obsługi faktur za cashprocessing oraz konwoje
  • Rozliczania i monitoringu wszystkich operacji gotówkowych
  • Współpracy z Jednostkami Banku, Outsourcerami w zakresie obrotu gotówkowego

  Aplikuj, jeśli chciałbyś/chciałabyś: 

  • masz wiedzę z zakresu bankowości, cashproessingu, obsługi gotówkowej lub chcesz rozwijać się w tym zakresie
  • posiadasz doświadczenie w bankowości lub innej instytucji finansowej
  • sprawnie posługujesz się pakietem MS Office 
  • masz umiejętność analitycznego myślenia i generowania niestandardowych rozwiązań
  • należysz do osób, które są dokładne i potrafią dobrze organizować sobie czas pracy 
  • posiadasz prawo jazdy kategorii B

  Co możemy Ci zaoferować?

  • możliwość rozwoju w Zespole odpowiedzialnym za zapewnienie płynności gotówkowej dla Oddziałów Korporacyjnych, Biur Korporacyjnych, Placówek Detalicznych i Placówek Jednej Sieci oraz klientów Banku
  • możliwość rozwoju zawodowego, nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziecinie oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
  • współpracę w ramach umowy na zastępstwo (okres ok. 1,5 roku)

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.