Specjalista - administrator systemów i sieci komputerowych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieO firmie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

plac Jana Matejki 13

Kraków

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Specjalista - administrator systemów i sieci komputerowych
 1. Nazwa stanowiska pracy:

     Specjalista- administrator systemów i sieci komputerowych

   
 1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne,
 • staż pracy 8 lat w przypadku wykształcenia średniego, 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego,
 • doświadczenie w administracji systemami i sieciami komputerowymi minimum 3-4 lata,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1/B2
 • praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków,
 • umiejętności zawodowe wskazane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne techniczne,
 • znajomość systemów VOIP, podstawowa znajomość central cyfrowych i analogowo-cyfrowych,
 • znajomość środowiska office365, Azure (mile widziana znajomość innych rozwiązań chmurowych),
 • podstawowa umiejętność tworzenia stron WWW, podstawowa znajomość IIS, Apache, zagadnienia związane z bezpieczeństwem, podstawowa umiejętność programowania HTML, JS, PHP, umiejętność czytania logów w/w serwerów,
 • podstawowa umiejętność tworzenia schematów w tym w notacji BPMN, umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej i technicznej, czytania rysunku technicznego.
 • oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, myślenie analityczne, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność.
 1. Zakres odpowiedzialności:
 • planowanie, nadzór i koordynacja prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej w zakresie: okablowania strukturalnego, elementów pasywnych i aktywnych, serwerów sieciowych;
 • zarządzanie oprogramowaniem do wirtualizacji (VMWare, Hyper-V),
 • administracja i utrzymanie serwerów sieciowych: serwery Windows
 • administracja i utrzymanie baz danych wykorzystywanych przez systemy informatyczne na serwerach Windows,
 • administracja i utrzymanie systemów do tworzenia kopii zapasowych danych na serwerach Windows,
 • monitorowanie bieżącej pracy urządzeń sieciowych pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, optymalizacje oraz instalacja poprawek związanych z bezpieczeństwem;
 • współpraca z wydziałowymi administratorami sieci oraz providerami w zakresie urządzeń sieciowych;
 • administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi (określanie lub uzgadnianie struktury logicznej sieci: VLAN oraz ich adresacje, bezpieczeństwa związanego z komunikacją między VLAN oraz z VLAN do Internetu, wewnętrznych konwencji nazewniczych (wewn. DNS), adresacji poszczególnych urządzeń, konfiguracje urządzeń sieciowych i serwerów, diagnostyka uszkodzeń, proste naprawy i rozbudowy, włączenia i wyłączenia użytkowników);
 • trzecia linia wsparcia (w zakresie sieci LAN oraz WiFi) (diagnostyka złożonych problemów, wsparcie 1 i 2 linii)
 • monitorowanie bieżącej pracy serwerów Windows pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, optymalizacje oraz instalacja poprawek związanych z bezpieczeństwem
 • konfiguracja wewnętrznej usługi DNS,
 • macierze EONSTOR, QNAP i nowsze, NAS: konfiguracje, zarządzanie i monitoring;
 1. Warunki zatrudnienia: Wymiar etatu: pełen etat, termin zatrudnienia: możliwie najwcześniej, rodzaj umowy: na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony
 2. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny i Curriculum Vitae w zakresie niewykraczającym poza wymogi stanowiska,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  • kopie dokumentów koniecznych do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności w zakresie wynikającym z ogłoszenia.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 • umiejętność zaprojektowania serwerowni, (urządzenia aktywne: przełączniki, serwery, storage dyskowe, KVMy, oraz pasywne: okablowanie strukturalne, przełącznice światłowodowe itp), znajomość fizycznej budowy serwerów storage, urządzeń aktywnych,
 • sieć LAN: okablowanie strukturalne: projektowanie, eksploatacja, diagnozowanie problemów: skrętka, światłowód, umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi i diagnostycznymi FLUKE,
 • sieć WiFi: znajomość zagadnień związanych z projektowaniem sieci WiFi klasy enterprise, eksploatacją, bezpieczeństwem, autoryzacją użytkownika, znajomość zarządzania przez centralne urządzenie (Wireless Lan Controller), logi urządzeń, zaawansowane techniki związane z dynamicznym przypisywaniem użytkowników do vlanów na podstawie grup LDAP/lokalizacji w jakiej się znajduje dany AP/dostępnych vlanów,
 • sieć LAN: zarządzanie: od podstaw: adresacja IP, maska podsieci, domyślna brama po poziom CCNA (mile widziany aktualny certyfikat): przełączanie L2 i L3, routing, VLAN, umiejętność uruchomienia i obsłużenia konsoli, zagadnienia związane z bezpieczeństwem LAN (LAN Switch Security: Port Security, DHCP Snooping, IP Source Guard, DAI), VTP, STP
 • sieć WAN: konfiguracja urządzeń brzegowych pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, konfiguracja VPN site-to-site, client-to-site, znajomość Cisco ASA, Firepower, znajomość programów do rejestracji i monitorowania połączeń, systemy IPS/IDS
 • storage dyskowe producentów: Emc/Dell, Qnap, znajomość zagadnień związanych z ISCSI, agregacją portów, RAID, zarządzanie bezpieczeństwem danych, replikacją, wydajnością,
 • Biegła znajomość wirtualizacji on-premise: VmWare VSXI, VCenter, Hyper-V, zagadnienia związane z licencjonowaniem, instalacją, eksploatacją, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością podłączaniem storage, clustrowaniem, vlanami (trunc),
 • Serwery Windows: biegła umiejętność zaprojektowania środowiska, instalacji, eksploatacji, zarządzania, przywracanie po awarii, pomiar i poprawa wydajności (znajomość podstawowych parametrów), optymalizacja, bezpieczeństwo, zarządzanie kontami administratorów i użytkowników, znajomość usług:
 • serwer Radius/NPS, dodatkowym atutem jest znajomość EDUROAM,
 • IIS,
 • Hyper-V, Failover Clustering, w tym umiejętność konfigurowania zespołów kart interface sieciowego, trunk, zagadnienia związane z rozdzielaniem VLANów między hosta i VMki
 • ISCSI (konfiguracja bezpieczeństwa: hasła CHAP, wydajności Jumboframes)
 • Powershell w zaawansowanym zakresie do zarządzania Hyper-v, w podstawowym do pozostałych zagadnień,
 • znajomość ActiveDirectory: certyfikaty w tym własne urządy certyfikacji, certyfikaty self-signed, zaawansowane zarządzanie politykami AD (w tym instalacja oprogramowania, konfiguracja local admin na stacjach roboczych itp zagadnienia), zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych elementów AD, umiejętnośćfcerty odtworzenia po awarii, diagnostyka na poziomie komunikacji między kontrolerami domen, diagnostyka na stacji roboczej związana z zainstalowanymi politykami, narzędzia typu rsop, polityki użytkownik/komputer
 • serwer plików i aplikacji: konfiguracja i bezpieczeństwo,
 • RDP: Serwer aplikacji usług Pulpitu Zdalnego (konfiguracja, udostępnianie aplikacji, certyfikaty, zarządzanie wydajnością)
 • centralny serwer druku, udostępnianie zasobów,
 • znajomość usług sieciowych w serwerach Linux i Windows: DHCP oraz DNS, umiejętność konfiguracji firewalla programowego typu IPTables, zapora systemu Windows, diagnostyka sieci na poziomie ping/traceroute/nslookup, znajomość programów typu wireshark, umiejętność diagnostyki na poziomie przesyłanych pakietów, znajomość różnic między broadcast, multicast, unicast, czytanie logów, wyszukiwanie (polecenia grep/search, wyrażenia regularne itp),
 • znajomość systemów kopii zapasowych (VEEAM, V-PROTECT), znajomość zagadnień bezpieczeństwa kopii, polityk tworzenia kopii zapasowych całych VMek, baz danych, schematu ActiveDirectory, zagadnienia związane z testowym odtwarzaniem, kopiami pełnymi, przyrostowymi
 • podstawowa znajomość baz danych MsSQL, MySQL, PostreSQL, Firebird na poziomie prostych zapytań, umiejętność przywrócenia bazy danych po awarii, znajomość oprogramowania używanego do diagnostyki, monitorowania wydajności,
 • znajomość nagios, nfsen, zabbix, znajomość aplikacji Office365 (w tym Plannera), podstawowa znajomość systemów ticketowych,
 • doświadczenie w integracji środowisk (xml, json), API (rest/graphql),
 • doświadczenia z systemami DigitalSignage,
 • podstawowa znajomość urządzeń IP z obszaru Security, zarządzania budynkiem i innych,
 • podstawowa znajomość systemów kartowych (interface stykowy/bezstykowy)
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z podpisem kwalifikowanym

Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 lub pocztą albo na adres e-mail [email protected]) z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko informatyka" do dnia 16.07.2020r. (decyduje data wpływu).

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy