Oferta pracy

mBank S.A.

Specjalista AML i przeciwdziałania nadużyciom na rynku w Biurze Maklerskim

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  do: 7 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista AML i przeciwdziałania nadużyciom na rynku w Biurze Maklerskim
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/065/1020

Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie z zakresu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, to szukamy właśnie Ciebie! Zapraszamy do Wydziału Nadzoru Biura Maklerskiego mBanku :)

 

Biuro Maklerskie oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

 

Wyzwania, które na Ciebie czekają:

Będziesz odpowiedzialny/a za wypełnianie przez Biuro Maklerskie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz rozporządzenia MAR, w tym:

 • doradztwo i bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi BM
 • wykonywanie kontroli wewnętrznych z zakresu AML i MAR oraz koordynacja i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych
 • przygotowywanie raportów lub innych informacji z zakresu AML i MAR wymaganych przez przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne banku
 • przygotowywanie i doskonalenie procesu weryfikacji i monitorowania klientów
 • analizowanie transakcji i stosowanie właściwych środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka
 • ocena ryzyka klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC i pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
 • przygotowywanie zawiadomień o transakcjach podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • aktywny udział w kreowaniu Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • analizę i monitorowanie transakcji klientów pod kątem nadużyć (rozporządzenie MAR)
 • przygotowywanie i wysyłanie STORów do Komisji Nadzoru Finansowego
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BM z zakresu AML i MAR

Czego potrzebujesz, aby zacząć współpracę z Nami?

 • wyższe wykształcenie
 • minimum 3 letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej w zakresie AML
 • znajomości ustawy AML i innych przepisów oraz wytycznych i stanowisk właściwych organów nadzoru związanych z AML
 • znajomość rozporządzenia MAR (Marekt Abuse Regulation) i obowiązków z niego wynikających
 • ogólna znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dbałości o szczegóły
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista AML i przeciwdziałania nadużyciom na rynku w Biurze MaklerskimNumer ref.: UGR/065/1020

Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie z zakresu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, to szukamy właśnie Ciebie! Zapraszamy do Wydziału Nadzoru Biura Maklerskiego mBanku :)

 

Biuro Maklerskie oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

 

Wyzwania, które na Ciebie czekają:

Będziesz odpowiedzialny/a za wypełnianie przez Biuro Maklerskie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz rozporządzenia MAR, w tym:

 • doradztwo i bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi BM
 • wykonywanie kontroli wewnętrznych z zakresu AML i MAR oraz koordynacja i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych
 • przygotowywanie raportów lub innych informacji z zakresu AML i MAR wymaganych przez przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne banku
 • przygotowywanie i doskonalenie procesu weryfikacji i monitorowania klientów
 • analizowanie transakcji i stosowanie właściwych środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka
 • ocena ryzyka klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC i pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
 • przygotowywanie zawiadomień o transakcjach podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • aktywny udział w kreowaniu Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • analizę i monitorowanie transakcji klientów pod kątem nadużyć (rozporządzenie MAR)
 • przygotowywanie i wysyłanie STORów do Komisji Nadzoru Finansowego
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BM z zakresu AML i MAR

Czego potrzebujesz, aby zacząć współpracę z Nami?

 • wyższe wykształcenie
 • minimum 3 letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej w zakresie AML
 • znajomości ustawy AML i innych przepisów oraz wytycznych i stanowisk właściwych organów nadzoru związanych z AML
 • znajomość rozporządzenia MAR (Marekt Abuse Regulation) i obowiązków z niego wynikających
 • ogólna znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dbałości o szczegóły
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne