Oferta pracy

Specjalista (Automatyk ds. DCS) w Dziale Eksploatacji Obiektów

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

3

Gustorzyn (pow. włocławski)

Twój zakres obowiązków

 • monitorowanie bieżących czynności obsługowych tłoczni gazu

 • dbałość o utrzymywanie urządzeń technicznych i instalacji tłoczni w należytym stanie technicznym zapewniającym ich prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, w szczególności urządzeń i systemów DCS, SCADA, systemów bezpieczeństwa pożarowego, układów pomiarowych, regulacyjnych i AKPiA oraz sterowników PLC

 • organizowanie prac obsługowo-eksploatacyjnych urządzeń gazowych na wysokim ciśnieniu, urządzeń mechanicznych, elektroenergetycznych i elektronicznych, diagnozowanie i usuwanie usterek

 • sporządzanie dokumentacji z wykonanych czynności eksploatacyjnych (protokołów) zgodnie z procedurami i instrukcjami SESP

 • planowanie i wnioskowanie niezbędnych potrzeb zakupowych w zakresie pozyskiwania niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i usług koniecznych w celu utrzymania ciągłości pracy tłoczni

 • sporządzanie wniosków remontowych oraz inwestycyjnych

 • opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów i modernizacji poszczególnych podzespołów tłoczni gazu

 • sporządzanie warunków technicznych dla zadań remontowych oraz inwestycyjnych

 • udział w czynnościach eksploatacyjnych układów pomiarowych, regulacyjnych i AKPiA oraz sterowników PLC

 • nadzór nad pracami eksploatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi procedurami zakwalifikowanymi do czynności gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych

 • nadzór nad prowadzonymi przez firmy zewnętrzne pracami serwisowymi, przeglądami i pracami remontowymi

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy o podobnej specyfice

 • znajomość zagadnień technicznych związanych z urządzeniami, układami i systemami automatyki, łączności oraz systemów sterowania

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie sterowników programowalnych

 • posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie dozoru G1

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • prawo jazdy kat. B

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • gotowość do pełnienia dyżurów domowych

 • gotowość do wyjazdów służbowych

 • umiejętność współpracy w zespole

 • odporność na stres oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu

Mile widziane

 • znajomość zagadnień budowy sterowników PLC i podstaw ich programowania

 • posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie dozoru G3 i G2

 • znajomość systemów SAP, GIS.

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim

 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • Pracowniczy Program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

 • zapewniamy sposoby organizacji pracy dostosowane do wytycznych obowiązujących podczas pandemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pracowników

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • pikniki rodzinne

 • dodatkowy urlop

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie dla przeszło 3000 pracowników w ponad 50 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.

Przewiń do profilu firmy

Specjalista (Automatyk ds. DCS) w Dziale Eksploatacji Obiektów

Miejsce świadczenia pracy:

Oddział w Gdańsku

Tłocznia Gazu Gustorzyn

Brześć Kujawski 80-880, Gustorzyn 3

Oferty prosimy nadsyłać do:

3 lutego 2022 r.