mBank S.A.

Specjalista bezpieczeństwa informacji

mBank S.A.O firmie

mBank S.A.

Królewska 14

Warszawa

Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Specjalista bezpieczeństwa informacji
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/002/0120

Jesteśmy zespołem odpowiadającym za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie procesem nadawania i odbierania uprawnień w systemach IT, analizowanie ryzyka w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego, planowanie ciągłości biznesu - 11 osób z różnym poziomem doświadczenia – od roku do nastu i więcej… lat :)

Działamy w metodyce zwinnej.

co/jak robimy?

 • projektujemy, testujemy i wdrażamy system typu GRC (Governance Risk Compliance) oraz system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM( Identity&Access Management)
 • analizujemy ryzyko aplikacji /usług IT oraz wybranych procesów
 • tworzymy standardy bezpieczeństwa IT na podstawie światowych standardów oraz obowiązujących w branży dobrych praktyk
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji w ramach SZBI wg normy ISO 27001
 • opiniujemy projekty w zakresie ochrony informacji

kogo szukamy?

 • inżyniera lub specjalisty z wykształceniem wyższym, najlepiej technicznym; preferowane kierunki: informatyka, bezpieczeństwo lub pokrewne
 • z co najmniej 3-letnim doświadczeniem bezpieczeństwie, audycie IT lub w IT
 • pożądane doświadczenie w branży finansowej, znajomość Rekomendacji D, usług płatniczych, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • z dobrą znajomością standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT
 • ze znajomością systemów zarządzania tożsamością i/lub systemów typu GRC
 • pożądane certyfikaty takie jak: CISM, CRISC, CISSP lub CISA
 • dobrze posługująca się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie

 

Chcemy powiększyć nasz zespół o osobę lubiącą rozwiązywać złożone problemy, implementować w technologii wymagania normatywne i prawne, lubiącą analizować i rozwiązywać złożone zagadnienia na styku wiedzy technicznej, bankowości oraz przepisów prawnych.

 

Szukamy osoby rozumiejącej uwarunkowania technologiczne, która potrafi analizować,  wyciągać wnioski, prezentować wyniki oraz rekomendować rozwiązania.

 

Poszukujemy zaangażowanego członka zespołu, dobrze zorganizowanego, potrafiącego także pracować samodzielnie. Zależy nam na otwartej osobowości, śmiało komunikującej swoje racje, jednocześnie otwartej na inne punkty widzenia.

 

Jeżeli chcesz rozwijać swoje doświadczenie w bankowym bezpieczeństwie to ta oferta pracy jest dla Ciebie!

 

Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś/aś TAK, prześlij CV korzystając z przycisku „Aplikuj” poniżej.

Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Specjalista bezpieczeństwa informacjiNumer ref.: UGR/002/0120

Jesteśmy zespołem odpowiadającym za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie procesem nadawania i odbierania uprawnień w systemach IT, analizowanie ryzyka w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego, planowanie ciągłości biznesu - 11 osób z różnym poziomem doświadczenia – od roku do nastu i więcej… lat :)

Działamy w metodyce zwinnej.

co/jak robimy?

 • projektujemy, testujemy i wdrażamy system typu GRC (Governance Risk Compliance) oraz system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM( Identity&Access Management)
 • analizujemy ryzyko aplikacji /usług IT oraz wybranych procesów
 • tworzymy standardy bezpieczeństwa IT na podstawie światowych standardów oraz obowiązujących w branży dobrych praktyk
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji w ramach SZBI wg normy ISO 27001
 • opiniujemy projekty w zakresie ochrony informacji

kogo szukamy?

 • inżyniera lub specjalisty z wykształceniem wyższym, najlepiej technicznym; preferowane kierunki: informatyka, bezpieczeństwo lub pokrewne
 • z co najmniej 3-letnim doświadczeniem bezpieczeństwie, audycie IT lub w IT
 • pożądane doświadczenie w branży finansowej, znajomość Rekomendacji D, usług płatniczych, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • z dobrą znajomością standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT
 • ze znajomością systemów zarządzania tożsamością i/lub systemów typu GRC
 • pożądane certyfikaty takie jak: CISM, CRISC, CISSP lub CISA
 • dobrze posługująca się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie

 

Chcemy powiększyć nasz zespół o osobę lubiącą rozwiązywać złożone problemy, implementować w technologii wymagania normatywne i prawne, lubiącą analizować i rozwiązywać złożone zagadnienia na styku wiedzy technicznej, bankowości oraz przepisów prawnych.

 

Szukamy osoby rozumiejącej uwarunkowania technologiczne, która potrafi analizować,  wyciągać wnioski, prezentować wyniki oraz rekomendować rozwiązania.

 

Poszukujemy zaangażowanego członka zespołu, dobrze zorganizowanego, potrafiącego także pracować samodzielnie. Zależy nam na otwartej osobowości, śmiało komunikującej swoje racje, jednocześnie otwartej na inne punkty widzenia.

 

Jeżeli chcesz rozwijać swoje doświadczenie w bankowym bezpieczeństwie to ta oferta pracy jest dla Ciebie!

 

Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś/aś TAK, prześlij CV korzystając z przycisku „Aplikuj” poniżej.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy