Ta oferta pracy jest nieaktualna od 107 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista BHP

 • Gostyń, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest liderem dostarczającym innowacyjne rozwiązania w dziedzinie filtracji, zarówno w sektorze motoryzacyjnym jak i przemysłowym.

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista BHP

  Miejsce pracy: Gostyń
  Nr ref. BHP/12/2018

  Zakres obowiązków:

  • Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  • Udział w przekazaniu  do użytkowania nowych maszyn spełniających przepisy wynikające z Dyrektywy Maszynowej,
  • Opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących BHP
  • Szacowanie ryzyka na stanowiskach pracy oraz tworzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
  • Współpraca z zewnętrznymi organami kontroli
  • Dokonywanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
  • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP
  • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p.poż.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej i audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i bardzo dobra organizacja pracy
  • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - co najmniej 3 lata

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego i udział w strategicznych projektach firmy
  • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie powiązane z osiąganymi wynikami
  • Elastyczne godziny pracy
  • Atrakcyjny pakiet pozapłacowy (Prywatna opieka LUX – MED, dofinansowanie do posiłków, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie)
  Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" poniżej.
  W temacie maila proszę wpisać numer referencyjny oferty.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym powadzonym przez Administratora, czynnościami zmierzający do zatrudnienia mnie w przedsiębiorstwie Administratora oraz na ewentualnym dalszym etapie zatrudnienia (dalej jako Cele).

  Administratorem i odbiorcą moich danych osobowych jest MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu (63-800), przy ul. Wrocławskiej 145 (dalej jako Administrator).

  Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu lub dowodu osobistego, numeru PESEL, numer telefonu, ewentualnie numer pojazdu celem wydania karty wjazdowej po zatrudnieniu [fakultatywnie].

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym dla prowadzenia procesu aktualnej rekrutacji oraz na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko u Administratora w okresie maksymalnie 1 roku od przekazania przeze mnie moich danych, zaś w przypadku zatrudnienia mnie u Administratora – dane te przetwarzane będą przez okres tego zatrudnienia lub inny okres wymagany przepisami prawa.

  Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, tj. prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego w tym zakresie organu.

  Odbiorcą moich danych, poza samym Administratorem mogą być w przypadku dojścia do zatrudnienia jedynie jednostki administracji publicznej, do których zgodnie z przepisami prawa pracodawca winien przekazywać dane pracownicze. Odbiorami moich danych osobowych mogą być również ewentualne podmioty świadczące usługi związane z zatrudnieniem [np. prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia grupowe] lub inne usługi oferowane za pośrednictwem pracodawcy lub przy jego udziale – pod warunkiem wyrażenia przeze mnie woli skorzystania z takich usług w jakiejkolwiek formie. W ww. zakresie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez pracodawcę lub podmioty wykonujące ww. usługi/świadczenia.

  Dodatkowo, przyjmuję do wiadomości, iż podanie Administratorowi wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi prawnego obowiązku, lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia mojej aplikacji. Administrator nie będzie poddawał moich danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.