Specjalista bhp i ochrony środowiska

 • Józefów (pow. otwocki), mazowieckie
 • Specjalista
 • 06.03.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 05.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Masz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w obszarze BHP?
  Swobodnie posługujesz się językiem angielskim?
  Mieszkasz w Wawrze, Józefowie, Otwocku lub w okolicy?
  Masz już dość uciążliwych dojazdów do pracy?
  Chcesz pracować w pobliżu swojego domu nie rezygnując z możliwości pracy w prestiżowej firmie?
  Jesteś osobą dynamiczną, odważną, otwartą i ambitną?
   
  Praca czeka na Ciebie w MM Packaging Polska Sp.z o.o. – Józefów (pow. Otwocki)
   
  Grupa Mayr-Melnhof jest światowym liderem w produkcji kartonów recyklingowych oraz czołowym europejskim wytwórcą opakowań z tektury litej, zatrudnia 10 000 Pracowników w 45 lokalizacjach na świecie. Skonsolidowana sprzedaż Grupy w skali roku to 2 miliardy EUR.

  Specjalista bhp i ochrony środowiska
  Miejsce pracy: Józefów (pow. otwocki)

   

  Jeśli to Ciebie szukamy, w pracy będą Cię czekać następujące zadania:

  • realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakresie Pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych;
  • współpraca z pracownikami na różnych szczeblach organizacji w zakresie inicjowania i wdrażania działań mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę środowiska;
  • bieżąca identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz tworzenie planów ich eliminacji;
  • aktualizowanie kart oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych;
  • opracowywanie wewnętrznych procedur i instrukcji dotyczących BHP oraz Ochrony Środowiska;
  • bieżąca weryfikacja wymagań prawnych w dziedzinie BHP i OŚ;
  • podejmowanie działań budujących świadomość i zaangażowanie Pracowników w bezpieczeństwo i OŚ;
  • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
  • kontrola, wydawanie i zamawianie odzieży pracowniczej oraz środków ochrony indywidualnej;
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
  • raportowanie korporacyjne i ustawowe.

  Poszukujemy osoby:

  • posiadającej kierunkowe wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie BHP;
  • z minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze BHP i Ochrony Środowiska;
  • z minimum rocznym doświadczeniem w pracy w firmie produkcyjnej;
  • ze znajomością języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację w mowie i piśmie (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
  • z brakiem przeciwskazań do pracy na wysokości min. 3 m.;
  • swobodnie posługującej się narzędziami MS Office, zwłaszcza word, excel, powerpoint;
  • świetnie zorganizowanej, punktualnej, odpornej na stres, spostrzegawczej, dokładnej, zorientowanej na cel, o wysokiej kulturze osobistej i bardzo komunikatywnej (pisemnie i werbalnie);
  • umiejącej zarządzać zadaniami i je priorytetyzować, zarządzać projektami.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę;
  • terminowe wypłaty wynagrodzenia i premiowanie realizacji planów;
  • szkolenia;
  • pracę w świetnej ekipie;
  • dofinansowanie sportowej karty benefitowej oraz pakietów medycznych.

   

  WAŻNE: dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli (np. poprzez skopiowanie poniższego tekstu):

   
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Inventive TM Sp. z o.o. na zlecenie MM Packaging Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Równej 2. „
   
  Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą mogły być rozpatrywane.
   
  Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Inventive TM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sztygarów 8a 04-851 Warszawa
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Inventive TM Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji dla MM – Packaging Polska sp. z o.o.
  3. W przypadku aplikowania na zatrudnienie w ramach umowy o pracę, podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie ww. przepisów.
  4. Podanie dodatkowych danych w dokumentach aplikacyjnych danych następuje w sposób dobrowolny a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.
  6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.