Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista BHP

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp. z o.o. HPCE

 • Siechnice

  Siechnice, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu BHP

 • Udział w ocenie założeń dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań BHP

 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych

 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

 • Udział w opracowywaniu dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków

 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących BHP

 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 • Współpraca z HR w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP

 • Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy

 • Współdziałanie z jednostką medyczną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

 • Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa pracy

 • Uczestniczenie w projektach BHP na poziomie dywizyjnym- zgodnie z zaleceniem pracodawcy

Nasze wymagania

 • Wykształcenia wyższego o specjalnośći BHP

 • Minimum 3 lat na stanowisku Specjalisty BHP

 • Znajomość systemów zarzadzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym

 • Praktyczna wiedza w zakresie przepisów BHP

 • Praktyczne umiejętności w planowaniu przeprowadzaniu audytów i szkoleń BHP

 • Predyspozycje dydaktyczno-pedagogiczne

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp. z o.o. HPCE

The High Pressure Connectors Division EMEA is one of the largest businesses in Parker. Besides the classic DIN (Ermeto) and SAE fittings, quick couplings, multi coupler, flanges, valves, tubes, SensoControl measuring devices, tube forming and pre-assembly machines are part of the HPCE product range and are manufactured in several locations.

Przewiń do profilu firmy

Parker jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i nie dyskryminuje ze względu na wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Firma Parker jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i przechowywania danych osobowych, w tym prawa Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej (w tym rozporządzenia UE 2016/679 zwanego „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ”) oraz innych krajów, w których firma Parker prowadzi swoją działalność.