IBSS BIOMED S.A.

Specjalista Chemik

IBSS BIOMED S.A.O firmie

IBSS BIOMED S.A.

Aleja Sosnowa 8

Kraków

top
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.
Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.
 
Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista Chemik


OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie oznaczeń metodami analizy instrumentalnej (głównie HPLC),
 • przygotowanie odczynników i próbek do badań,
 • nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • prowadzeniem dokumentacji związanej z rozchodem odczynników do badań zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
 • opracowywanie metod oczyszczania substancji biologicznych na skalę laboratoryjną, a następnie ich transfer na skalę półtechniczną i produkcyjną,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej,
 • walidacja procesów oczyszczania substancji biologicznych,
 • walidacja czyszczenia urządzeń procesowych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 • opracowanie instrukcji, procedur oraz raportów z badań,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardem GMP
 • analiza literatury naukowej.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe chemiczne,
 • znajomość metod oczyszczania substancji biologicznych, w tym ultrafiltracja oraz preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym lub w przemyśle (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/ farmaceutyczny),
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • znajomość zasad GLP/GMP lub normy PN EN ISO/IEC 17025:2017,
 • praktyczna znajomość metod analizy instrumentalnej w szczególności technik chromatografii cieczowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i współpracy w zespole,


OFERUJEMY:

 • inspirującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • bardzo dobrą atmosferę w zgranym zespole,
 • możliwość szkolenia i rozwoju,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 
Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.
 
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]
bottom
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.
Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.
 
Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista Chemik

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie oznaczeń metodami analizy instrumentalnej (głównie HPLC),
 • przygotowanie odczynników i próbek do badań,
 • nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • prowadzeniem dokumentacji związanej z rozchodem odczynników do badań zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
 • opracowywanie metod oczyszczania substancji biologicznych na skalę laboratoryjną, a następnie ich transfer na skalę półtechniczną i produkcyjną,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej,
 • walidacja procesów oczyszczania substancji biologicznych,
 • walidacja czyszczenia urządzeń procesowych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 • opracowanie instrukcji, procedur oraz raportów z badań,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardem GMP
 • analiza literatury naukowej.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe chemiczne,
 • znajomość metod oczyszczania substancji biologicznych, w tym ultrafiltracja oraz preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym lub w przemyśle (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/ farmaceutyczny),
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • znajomość zasad GLP/GMP lub normy PN EN ISO/IEC 17025:2017,
 • praktyczna znajomość metod analizy instrumentalnej w szczególności technik chromatografii cieczowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i współpracy w zespole,


OFERUJEMY:

 • inspirującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • bardzo dobrą atmosferę w zgranym zespole,
 • możliwość szkolenia i rozwoju,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 
Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.
 
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne