Oferta pracy

Obowiązek informacyjny o przysługujących prawach

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mondi Solec Sp. z o.o., Solec 143, 05-532 Baniocha (dalej Mondi).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez Mondi Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Mondi przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Mondi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Mondi. Ponadto Mondi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Mondi będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
E-mail: [email protected]
Adres pocztowy: Mondi Solec Sp. z o.o., Solec 143, 05-532 Baniocha.
Mondi Solec Sp. z o.o.

Specjalista d.s. Transportu

Mondi Solec Sp. z o.o.O firmie

 • Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 1 dzień
  do: 30 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Mondi jest międzynarodową grupą kapitałową działającą w branży opakowaniowej i papierniczej. Mondi w Polsce ma 12 zakładów. Zakład MONDI SOLEC zatrudnia około 320 osób i jest zlokalizowany 25km od centrum Warszawy w Solcu k. Konstancina.

Specjalista d.s. Transportu

Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna

Rośniemy

 • Wejdź do świata możliwości
 • Korzystaj z warunków do rozwoju
 • Docenimy Twoje zaangażowanie

Tworzymy

 • Pracuj z najnowszymi technologiami
 • Twórz innowacyjne i użyteczne produkty
 • Kreuj z nami lepszy świat

Inspirujemy

 • Korzystaj z benefitów
 • Znajdź równowagę między pracą a życiem prywatnym
 • Twoje bezpieczeństwo i komfort są naszym priorytetem
 • Pracujemy zespołowo i wspieramy się nawzajem


Twoje zadania:

 

 • Organizowanie i koordynowanie transportów krajowych i zagranicznych
 • współpraca z dostawcami, klientami oraz firmami spedycyjnymi
 • Przygotowywanie dokumentów transportowych, m.in. celnych
 • Wprowadzanie wysyłek do systemu SAP
 • Raportowanie wskaźników transportowych do centrali Mondi
 • Optymalizacja kosztów transportu
 • Nadzór nad przetargami transportowymi

Twój profil:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze logistyki transportu
 • Praktyczna znajomość zagadnień transportowych
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację na poziomie przynajmniej B2
 • Dokładność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy
 • Mile widziane doświadczenie z systemem SAP
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności zaawansowany Excel

Mieszkasz w Piasecznie, Górze Kalwarii, Konstancinie lub Ursynowie, szukasz pracy z dogodnym dojazdem, w sprawdzonej firmie dołącz do Mondi Solec. Naszą ofertę kierujemy do pasjonatów, którzy lubią wyzwania z obszaru transportu i logistyki.


Bądź częścią naszej przyszłości. Aplikuj teraz…

Skontaktuj się z nami!

Mondi Solec Sp. z o.o., Solec 143, 05-532 Baniocha
[email protected]mondigroup.com
+48 22 701 90 40
Prosimy o dołączenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia  29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami.
bottom

Mondi jest międzynarodową grupą kapitałową działającą w branży opakowaniowej i papierniczej. Mondi w Polsce ma 12 zakładów. Zakład MONDI SOLEC zatrudnia około 320 osób i jest zlokalizowany 25km od centrum Warszawy w Solcu k. Konstancina.

Specjalista d.s. Transportu

Twój profil:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze logistyki transportu
 • Praktyczna znajomość zagadnień transportowych
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację na poziomie przynajmniej B2
 • Dokładność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy
 • Mile widziane doświadczenie z systemem SAP
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności zaawansowany Excel


Twoje zadania:

 

 • Organizowanie i koordynowanie transportów krajowych i zagranicznych
 • współpraca z dostawcami, klientami oraz firmami spedycyjnymi
 • Przygotowywanie dokumentów transportowych, m.in. celnych
 • Wprowadzanie wysyłek do systemu SAP
 • Raportowanie wskaźników transportowych do centrali Mondi
 • Optymalizacja kosztów transportu
 • Nadzór nad przetargami transportowymi

Mieszkasz w Piasecznie, Górze Kalwarii, Konstancinie lub Ursynowie, szukasz pracy z dogodnym dojazdem, w sprawdzonej firmie dołącz do Mondi Solec. Naszą ofertę kierujemy do pasjonatów, którzy lubią wyzwania z obszaru transportu i logistyki.


Bądź częścią naszej przyszłości. Aplikuj teraz…

Skontaktuj się z nami!

Mondi Solec Sp. z o.o., Solec 143, 05-532 Baniocha
[email protected]mondigroup.com
+48 22 701 90 40
Prosimy o dołączenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia  29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne