Oferta pracy

Top of Form

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO, a dokładniej lit „a” ww. przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub lit „b” ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Równoległą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies-Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55. Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo na adres: [email protected]

 

Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody. Dane osobowe każdego kandydata będą przetwarzane indywidualnie. Firma nie prowadzi wysyłki zautomatyzowanej, zbiorowej. Przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

 

Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą:

- Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies

- Partnerzy i klienci grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

 

Dane osobowe przekazane do Transition Technologies-Software Sp. z o.o. nie są przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia niniejszej rekrutacji.

 

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej poprzez adres mailowy: [email protected]

 

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Bottom of Form

 

Transition Technologies-Software Sp. z o.o.

Specjalista DevOps

Transition Technologies-Software Sp. z o.o.O firmie

Transition Technologies-Software Sp. z o.o.

Jana Pawła II 17

Lublin

Kogo szukamy?
Specjalista DevOps
Lokalizacja: Lublin

Czym będziesz się zajmować?

 • Zarządzaniem serwisami typu Jenkins, GitLab/GitHub/Bitbucket,
 • Zarządzaniem serwerami wirtualnymi,
 • Tworzeniem skryptów/narzędzi do procesów CI/CD na etapie rozwoju, testów i produkcji,
 • Administrowaniem systemami typu Unix, Windows, OSX,
 • Zarządzaniem aplikacjami mobilnymi na Google Play oraz Apple iTunesConnect,
 • Monitoringiem usług i maszyn (Zabbix).

Lubisz wyzwania? Zapraszamy na pokład, jeśli:

 • Masz min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Masz doświadczenie z obszaru CI/CD np. Jenkins, Hudson, GIT, SVN,
 • Umiesz pisać skrypty shell, powershell,
 • Masz doświadczenie w administrowaniu różnymi systemami operacyjnymi: Unix, Windows,
 • Znasz języki obiektowe takie jak: Java/Groovy, C#, Python,
 • Posiadasz podstawy zarządzania bazami danych MySQL, postgresql, Oracle
 • Znasz takie narzędzia jak: MSBuild, Nuget, Gradle, Ant, Maven, Xcode, Yarn, NPM itp.

Dodatkowo docenimy:

 • Umiejętności wirtualizacji i konteneryzacji (VMWare, HyperV, Virtualbox, Docker, Kubernetes),
 • Znajomość narzędzi Ansible, Chef, Puppet.
Transition Technologies-Software to społeczność ponad 250 utalentowanych specjalistów, zajmujących się dostarczaniem profesjonalnych usług programistycznych i consultingowych. Sektory naszego działania obejmują outsourcing, energetykę, gaz, przemysł, medycynę i aplikacje mobilne. Jesteśmy wiodącym dostawcą usług managed services dla sektora publicznego. Posiadamy 6 biur w całej Polsce (Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Koszalin), a nasza praca skupia się na analizie potrzeb i realizowaniu celów biznesowych Klientów.
Specjalista DevOps

Czym będziesz się zajmować?

 • Zarządzaniem serwisami typu Jenkins, GitLab/GitHub/Bitbucket,
 • Zarządzaniem serwerami wirtualnymi,
 • Tworzeniem skryptów/narzędzi do procesów CI/CD na etapie rozwoju, testów i produkcji,
 • Administrowaniem systemami typu Unix, Windows, OSX,
 • Zarządzaniem aplikacjami mobilnymi na Google Play oraz Apple iTunesConnect,
 • Monitoringiem usług i maszyn (Zabbix).

Lubisz wyzwania? Zapraszamy na pokład, jeśli:

 • Masz min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Masz doświadczenie z obszaru CI/CD np. Jenkins, Hudson, GIT, SVN,
 • Umiesz pisać skrypty shell, powershell,
 • Masz doświadczenie w administrowaniu różnymi systemami operacyjnymi: Unix, Windows,
 • Znasz języki obiektowe takie jak: Java/Groovy, C#, Python,
 • Posiadasz podstawy zarządzania bazami danych MySQL, postgresql, Oracle
 • Znasz takie narzędzia jak: MSBuild, Nuget, Gradle, Ant, Maven, Xcode, Yarn, NPM itp.

Dodatkowo docenimy:

 • Umiejętności wirtualizacji i konteneryzacji (VMWare, HyperV, Virtualbox, Docker, Kubernetes),
 • Znajomość narzędzi Ansible, Chef, Puppet.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne