Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista do Działu Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-12-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

  poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

  Specjalista do Działu Rozwoju Przedsiębiorczości

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Główny zakres obowiązków:

  • kompleksowe wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów międzynarodowych (m.in. zbieranie i opracowywanie informacji nt. turystyki wellbeing, eko-certyfikatów i dostępnych rozwiązań rynkowych, organizacja spotkań i warsztatów dla przedsiębiorstw, działania związane z promocją projektów, w tym promocja w mediach społecznościowych);
  • identyfikacja regionalnych i lokalnych aktorów zaangażowanych w turystykę wellbeing;
  • prowadzenie komunikacji z przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie;
  • networking z instytucjami i organizacjami związanymi z branżą turystyczną;
  • współpraca przy organizacji wizyty studyjnej w naszym regionie.

  Wymagania podstawowe:

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • bardzo dobra znajomość MS Office
  • komunikatywność
  • terminowość
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • zdolność oraz motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w branży turystycznej
  • znajomość zasad i procedur dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z programów EWT

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
  • system premiowy;
  • świadczenia dodatkowe (prywatna opieka medyczna Medicover oraz współfinansowanie karty Multisport);
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
  • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego
  • udział w ciekawych projektach międzynarodowych
  • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole

  Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie (scan) wraz z CV wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza aplikacyjnego wg poniższego wzoru i przesłanie za pomocą przycisku Aplikuj do dnia 2 stycznia 2019r. 

  Kwestionariusz aplikacyjny

  Agencja Rozwoju Pomorza SA

  Dane:
  Nazwisko:
  Imiona:
  Telefon:
  Adres e-mail: 

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z rekrutacją, prowadzeniem, organizacją i ewaluacją procesu naboru kandydatów na pracowników ARP SA oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej tego procesu po jego zakończeniu, chyba, że osoba, której dane dotyczą, wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu;
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru kandydatów na pracowników i jego archiwizacji będą przechowywane przez okres zgodny z Kodeksem Pracy lub inny, wynikający z obowiązku przechowywania danych osobowych uczestników naboru kandydatów na pracowników nałożony przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora;
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu publicznego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym;
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Oświadczam, że informacje zawarte powyżej oraz w CV i liście motywacyjnym są pełne i dokładne. 

  Podpis kandydatki/ta

  Miejscowość i data 

   

  Oświadczenia dodatkowe: 

  W przypadku, w którym nie zostanę zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji w ramach procesu naboru kandydatów na pracowników ARP SA, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, złożonym CV i liście motywacyjnym na potrzeby archiwizowania dokumentacji związanej z rekrutacją.

  Podpis kandydatki/ta

  Miejscowość i data 

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, CV lub liście motywacyjnym obejmujących imię i nazwisko, adres/y e-mail, oraz numer/y telefonu, w celach kolejnych procesów rekrutacyjnych lub marketingowych oraz w celu przekazywania mi ofert szkoleń oraz informacji o działaniach realizowanych przez lub z udziałem Agencji Rozwoju Pomorza SA, jak również w celu informowania mnie o możliwości uczestniczenia w tych działaniach, w szczególności poprzez zarejestrowanie się w odpowiednim systemie.

  Podpis kandydatki/ta

  Miejscowość i data

   

  Wyrażam zgodę na używanie przez Agencję Rozwoju Pomorza SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

  Podpis kandydatki/ta

  Miejscowość i data

   

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencji Rozwoju Pomorza SA na podane w niniejszym formularzu, CV lub liście motywacyjnym numer/y telefonu oraz adres/y e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

  Podpis kandydatki/ta

  Miejscowość i data