Oferta pracy

Specjalista do Działu Umów Przesyłowych

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.O firmie

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4

Warszawa

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
poszukuje obecnie osoby do
Pionu Rozwoju Rynku Gazu
do Działu Umów Przesyłowych
na stanowisko
Specjalista do Działu Umów PrzesyłowychNumer ref.: Nr ref. 103/C/2020

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

 • Obsługa procesu zawierania i realizacji umów przesyłowych, w tym m.in. przydziałów przepustowości/zdolności oraz prognoz przydziałów przepustowości ramach realizacji roli Opiekuna Klienta dla wskazanych przez przełożonego podmiotów
 • Bieżąca obsługa zapytań klientów w ramach realizacji roli Opiekuna Klienta dla wskazanych przez przełożonego podmiotów
 • Bieżący monitoring zabezpieczeń finansowych klientów przesyłowych i realizowanie czynności opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy Przesyłowej (na podstawie pełnomocnictw substytucyjnych)
 • Wdrażanie rozwiązań w obsłudze klientów przesyłowych wprowadzonych nowymi regulacjami wewnętrznymi np. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Systemu Gazociągów Tranzytowych (IRiESP SGT) i zewnętrznymi (kodeksy sieciowe, prawo krajowe) – wypracowanie zasad formalno-prawnych i współpraca w zakresie wdrażania z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym udział w procesie opracowywania zmian w IRiESP SGT
 • Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art.23 rozporządzenia 715/2009, w tym w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 6 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylających rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM)
 • Realizacja obowiązków wynikających z REMIT oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 yst.2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii wobec ACER oraz publikowanie informacji wewnętrznej zgodnie z art. 4 REMIT w zakresie, w jakim GAZ-SYSTEM pełni obowiązki niezależnego operatora systemu przesyłowego gazowego na SGT
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania od urzędów administracji (w tym Urzędu Regulacji Energetyki) dotyczących realizacji usług przesyłowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • Wykształcenia wyższego
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Ogólnej znajomości przepisów prawa energetycznego, podstawowych norm branżowych
 • Znajomości rynku i specyfiki branży gazowniczej oraz energetycznej
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint) oraz MS Teams
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Zdolności analitycznego myślenia
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Skrupulatności, dokładności
 • Komunikatywności
 • Posiadania prawa jazdy kat. B
 • Gotowości do podróży służbowych

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, europeistyka, gazownictwo
 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa bądź funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu
 • Doświadczenie w spółkach branżowych, administracji branżowej bądź obsłudze klienta
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeksów sieciowych, w tym mechanizmów alokacji przepustowości i bilansowania
 • Znajomości IRiESP, IRiESP SGT i Taryfy OSP
 • Posiadanie certyfikatów językowych: język angielski (C1-C2) oraz język rosyjski
 • Umiejętność sprawnej obsługi Klientów
 • Dobra znajomość systemu SAP

Dołączając do Naszego zespołu zyskasz:

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim 
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy 
 • profesjonalne narzędzia pracy 
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny) 
 • pracowniczy program Emerytalny 
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych 
 • dofinansowanie do wypoczynku
Miejsce świadczenia pracy:
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Oferty prosimy nadsyłać do:
14 października 2020 r.
 
Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy