Specjalista do Wydziału Gospodarki Gruntami

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.11.2017
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 23.12.2017)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51
 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalisty do Wydziału Gospodarki Gruntami
Miejsce pracy: Poznań

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, geodezyjne średnie lub wyższe,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień prawnych w zakresie gospodarki gruntami w szczególności regulacje prawne gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych i pod istniejącymi drogami wojewódzkimi na terenie województwa wielkopolskiego,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawowe obowiązki:

Osoba na oferowanym stanowisku pracy będzie zajmowała się regulacjami prawnymi gruntów pod istniejącymi drogami wojewódzkimi oraz regulacjami związanymi z nabywaniem gruntów na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – 1 etat
 • praca w zespole, wymagająca częstych wyjazdów w delegację, częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.)”,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 902 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl
 
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby łatwiej szukać pracy.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

Niepoprawny link.

Zbyt wiele nieprawidłowych prób podania hasła. <span id="validationErrorTimerText">Spróbuj ponownie za <span id="validationErrorTimer">{0}</span> <span id="validationErrorTimerUnit">sekund</span>.</span>

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby łatwiej szukać pracy.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowany.

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się