Ta oferta pracy jest nieaktualna od 299 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista do Wydziału Gospodarki Gruntami

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.11.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Poznaniu, ul. Wilczak 51
   
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
  Specjalisty do Wydziału Gospodarki Gruntami
  Miejsce pracy: Poznań

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe prawnicze, geodezyjne średnie lub wyższe,
  • znajomość pakietu biurowego MS Office,
  • czynne prawo jazdy kat. „B”.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość zagadnień prawnych w zakresie gospodarki gruntami w szczególności regulacje prawne gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych i pod istniejącymi drogami wojewódzkimi na terenie województwa wielkopolskiego,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  Podstawowe obowiązki:

  Osoba na oferowanym stanowisku pracy będzie zajmowała się regulacjami prawnymi gruntów pod istniejącymi drogami wojewódzkimi oraz regulacjami związanymi z nabywaniem gruntów na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • wymiar czasu pracy – 1 etat
  • praca w zespole, wymagająca częstych wyjazdów w delegację, częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.)”,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 902 ze zm.)”.

  Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
  e – mail: [email protected]
   
  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.