Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych

"Koleje Mazowieckie-KM" sp z o.o.O firmie

"Koleje Mazowieckie-KM" sp z o.o.

Lubelska 26

Warszawa

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie
 
zatrudni:
Specjalistę do Wydziału Projektów Unijnych
- na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie oraz bieżąca analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie unijnej na lata 2021-2027.
 • Przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aplikowania o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych w perspektywie 2021-2027 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego i inne).
 • Przygotowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosków o dofinansowanie – zgodnie z treścią obowiązujących rozporządzeń, wytycznych i zaleceń dla beneficjentów poszczególnych programów operacyjnych.
 • Współudział w pracach dotyczących sporządzania wymaganych studiów wykonalności projektów.
 • Bieżąca współpraca z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi w zakresie dotyczącym przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych analiz, badań i ekspertyz dotyczących realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Bieżące śledzenie zmian w opisach priorytetów poszczególnych programów operacyjnych oraz wskazywanie możliwości złożenia wniosków dla projektów konkursowych lub kluczowych (indywidualnych).
 • Przygotowywanie wniosków o płatności w ścisłej współpracy z merytorycznymi Biurami i Wydziałami Spółki.
 • Monitorowanie procesu realizacji projektu od momentu złożenia dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o płatność końcową.
 • Udział w prowadzonych przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące wizytach monitorujących, kontrolach i audytach i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, wyjaśnień i odpowiedzi.
 • Udział w szkoleniach, seminariach i naradach dotyczących problematyki wsparcia finansowego UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz problematyki związanej z opracowywaniem Strategii Rozwoju.
 • Przygotowywanie niezbędnych sprawozdań z realizacji projektów inwestycyjnych, w tym dla organów korporacyjnych Spółki.
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych w zakresie środków pozyskanych ze środków unijnych.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.
 • Dbałość o właściwą promocję wdrażanych projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – ekonomiczne,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ,
 • znajomość unijnych i krajowych procedur i wytycznych dotyczących pozyskiwania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • kreatywność i pomysłowość, zaangażowanie w pracy
 • dokładność i sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • biegła znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point,
 • min. 1 - rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo,
 • Zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych na zastępstwo

Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania.


„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: / Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych na zastępstwo / prowadzoną przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne