Chemiczno Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

Specjalista ds. administracji i informatyki

Chemiczno Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFAO firmie

Chemiczno Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

Juliusza Lea 208

Kraków

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnej i energicznej osoby
na stanowisko:

Specjalista ds. administracji i informatyki

Miejsce pracy: Kraków

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, aplikacji i systemów, dotyczących serwerów, komputerów, sieci komputerowej oraz systemów skomputeryzowanych, zewnętrznych serwisów i usług chmurowych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
 • udzielanie bieżącego wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych;
 • wdrażanie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • nadzór nad zabezpieczeniem danych, weryfikacją legalności, ewidencją sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dokumentacji technicznej, dokumentacją systemową i serwisową;
 • udział w realizacji zadań związanych z działalnością Działu Administracji.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w zarządzaniu siecią komputerową;
 • umiejętność klasyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych (software, hardware): stacje robocze, sieć komputerowa, systemy skomputeryzowane, systemy operacyjne, serwery i bazy danych, usługi pocztowe, bezpieczeństwo, backupy, serwisy zewnętrzne i chmurowe oraz sprzęt peryferyjny: biurowy, sieciowy (zasoby+ media transmisyjne);
 • znajomość zagadnień związanych z budową komputera, podstawowym serwisowaniem i obsługą eksploatacyjną stacji roboczych i systemów operacyjnych (w tym serwerowych); zabezpieczeniem danych; umiejętność instalowania, konfiguracji i obsługi urządzeń peryferyjnych; bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • chęć rozwoju w zakresie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • umiejętności komunikacyjne, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność;
 • uczestnictwo w realizacji zadań związanych z działalnością Działu Administracji.

OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.03.2020 r. (art. 6 ust. a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: [email protected] Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

bottom
CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnej i energicznej osoby
na stanowisko:

Specjalista ds. administracji i informatyki

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, aplikacji i systemów, dotyczących serwerów, komputerów, sieci komputerowej oraz systemów skomputeryzowanych, zewnętrznych serwisów i usług chmurowych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
 • udzielanie bieżącego wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych;
 • wdrażanie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • nadzór nad zabezpieczeniem danych, weryfikacją legalności, ewidencją sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dokumentacji technicznej, dokumentacją systemową i serwisową;
 • udział w realizacji zadań związanych z działalnością Działu Administracji.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w zarządzaniu siecią komputerową;
 • umiejętność klasyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych (software, hardware): stacje robocze, sieć komputerowa, systemy skomputeryzowane, systemy operacyjne, serwery i bazy danych, usługi pocztowe, bezpieczeństwo, backupy, serwisy zewnętrzne i chmurowe oraz sprzęt peryferyjny: biurowy, sieciowy (zasoby+ media transmisyjne);
 • znajomość zagadnień związanych z budową komputera, podstawowym serwisowaniem i obsługą eksploatacyjną stacji roboczych i systemów operacyjnych (w tym serwerowych); zabezpieczeniem danych; umiejętność instalowania, konfiguracji i obsługi urządzeń peryferyjnych; bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • chęć rozwoju w zakresie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • umiejętności komunikacyjne, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność;
 • uczestnictwo w realizacji zadań związanych z działalnością Działu Administracji.

OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.03.2020 r. (art. 6 ust. a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: [email protected] Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy