ENERGA – OPERATOR S.A.

Specjalista ds. Administracji

ENERGA – OPERATOR S.A.O firmie

ENERGA – OPERATOR S.A.

Aleja Wolności 8

Kalisz

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Administracji
Energa - Operator SA, Oddział w Kaliszu
Miejsce pracy: Kalisz  Nr ref.: 47/4LP/2019  Oferta ważna do: 05.02.2020

Jeśli masz:   

 • Wykształcenie wyższe,
 • Podstawową znajomość prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz umiejętność poszukiwania informacji i interpretacji,
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Znajomość programów biurowych, w szczególności Pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Mile nas zaskoczysz jeśli 

 • Posiadasz doświadczenie w pracy z systemem ERP-SAP.


a ponadto
 

 • Jesteś osobą dokładną, rzetelną i odpowiedzialną.
 • Potrafisz dobrze zorganizować pracę i dotrzymać terminów i zobowiązań.
 • Posiadasz umiejętności pracy w zespole.
 • Jesteś osobą komunikatywną.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało: 

 • Administrowanie obiektami nieenergetycznymi Oddziału,
 • Przygotowywanie, zlecanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w obszarze administracji,
 • Udział w realizacji zadań związanych z bhp oraz ochroną ppoż.,
 • Przygotowanie i nadzorowanie umów z zakresu administracji,
 • Realizacja zakupów z obszaru administracji,
 • Realizacja rozliczeń faktur kosztowych,
 • Ewidencja środków trwałych oraz niskocennych,
 • Naliczanie i sporządzanie faktur przychodowych,
 • Opracowywanie budżetów w obszarze administracji,
 • Planowanie, analizowanie i monitorowanie przychodów i kosztów w obszarze administracji,
 • Opracowywanie i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących obszaru administracji.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  47/4LP/2019.”


Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość rozpoczęcia spotkań rekrutacyjnych przed końcem składania ofert.

Co dajemy w zamian:

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
Atrakcyjne warunki finansowe
Umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2)     Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.

 

3)      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).

 

4)      Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.

 

5)      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

6)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

 

7)      Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

 

Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8)      Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

 

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Administracji
Energa - Operator SA, Oddział w Kaliszu
Numer ref.: 47/4LP/2019

Jeśli masz:   

 • Wykształcenie wyższe,
 • Podstawową znajomość prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz umiejętność poszukiwania informacji i interpretacji,
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Znajomość programów biurowych, w szczególności Pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Mile nas zaskoczysz jeśli 

 • Posiadasz doświadczenie w pracy z systemem ERP-SAP.


a ponadto
 

 • Jesteś osobą dokładną, rzetelną i odpowiedzialną.
 • Potrafisz dobrze zorganizować pracę i dotrzymać terminów i zobowiązań.
 • Posiadasz umiejętności pracy w zespole.
 • Jesteś osobą komunikatywną.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało: 

 • Administrowanie obiektami nieenergetycznymi Oddziału,
 • Przygotowywanie, zlecanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w obszarze administracji,
 • Udział w realizacji zadań związanych z bhp oraz ochroną ppoż.,
 • Przygotowanie i nadzorowanie umów z zakresu administracji,
 • Realizacja zakupów z obszaru administracji,
 • Realizacja rozliczeń faktur kosztowych,
 • Ewidencja środków trwałych oraz niskocennych,
 • Naliczanie i sporządzanie faktur przychodowych,
 • Opracowywanie budżetów w obszarze administracji,
 • Planowanie, analizowanie i monitorowanie przychodów i kosztów w obszarze administracji,
 • Opracowywanie i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących obszaru administracji.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  47/4LP/2019.”


Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość rozpoczęcia spotkań rekrutacyjnych przed końcem składania ofert.

Co dajemy w zamian:

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
Atrakcyjne warunki finansowe
Umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2)     Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.

 

3)      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).

 

4)      Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.

 

5)      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

6)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

 

7)      Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

 

Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8)      Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

 

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oferta ważna do: 05.02.2020

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy