Oferta pracy

Specjalista ds. Administracji

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.O firmie

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Meteorytowa 1

Suchy Las (pow. poznański)

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. Administracji

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w logistyce
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • umiejętności organizacyjne i planowania
 • komunikatywność i odpowiedzialność
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP”
 
na adres:
Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: [email protected]).
6) Posiadają Państwo prawo do:Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych
  w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy