Oferta pracy

Specjalista ds. Administracji

Intrum Sp. z o.o.O firmie

Intrum Sp. z o.o.

Czesława Miłosza 13

Wrocław

Intrum powstało w wyniku połączenia szwedzkiej grupy Intrum Justitia i norweskiego podmiotu Lindorff, stając się niekwestionowanym światowym liderem w branży windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Obecnie prowadzimy działalność w 24 krajach na terenie całej Europy i zatrudniamy ponad 8000 pracowników. Dbamy o to, aby firmy korzystające z naszych usług otrzymywały płatności na czas, jednocześnie pomagając osobom zadłużonym odzyskać kontrolę nad finansami.

Specjalista ds. Administracji

Czym będziesz zajmować się na tym stanowisku:

 • Obsługą bieżącą recepcji
 • Obsługą korespondencji, faktur i innej dokumentacji firmowej
 • Skanowaniem i archiwizacją dokumentów, rejestracją w systemie (umowy z klientami i dostawcami)
 • Obsługą dokumentów finansowych oraz systemów, w których te dokumenty są przetwarzane
 • Obsługą podróży służbowych – zamawianie biletów i noclegów dla pracowników
 • Obsługą benefitów pracowniczych oraz szkoleniem pracowników z ich zakresu
 • Realizacją zamówień na artykuły biurowe
 • Przyjmowaniem i zamawianiem przesyłek kurierskich ​
 • Obsługą samochodów służbowych
 • Organizacją spotkań (zamawianie cateringu, przygotowanie sali itp.)

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Zdolności organizacyjnych, dynamiki w działaniu
 • Dyspozycyjności w pełnym wymiarze (40 godzin w tygodniu)​
 • Zaangażowania oraz inicjatywy w działaniu
 • Komunikatywności, pozytywnego nastawienia do ludzi​
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1
 • Prawa jazdy

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (zastępstwo)
 • Stałe godziny pracy
 • Pracę w komfortowych warunkach i przyjaznym otoczeniu (nowoczesny biurowiec na Promenadach Wrocławskich)
 • Pakiet benefitów: opieka medyczna, dofinansowanie karty sportowej, dostęp do systemu MyBenefit,

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli zgody:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, do którego przystępuję, wyrażając niniejszą zgodę, oraz w zakresie, o którym mowa w obowiązku informacyjnym dołączonym do ogłoszenia rekrutacyjnego.
 
Informujemy, że aplikacje nie zawierające ww. klauzuli zgody nie będą rozpatrywane, a dane osobowe zostaną usunięte
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy Pana/ Panią, że administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 48 (dalej „Administrator”).
 
Kontakt z Administratorem oraz Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą telefonu: +48 71 711 66 66 lub faksu: +48 71 711 67 66 lub adresu e-mail: [email protected]
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/ Pani uczestniczy, oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej Intrum AB, której częścią jest Administrator (dalej „Grupa Kapitałowa”), jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO dla zakresu danych, co do którego art. 22(1) Kodeksu Pracy i wydane do niego rozporządzenia wykonawcze przewidują obowiązek ich podania oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla pozostałego zakresu danych.
 
Kategoriami odbiorców Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa oraz podmioty należące do Grupy Kapitałowej.
 
Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe w związku z rekrutacją przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji albo podpisania umowy o pracę/ umowy współpracy lub 3 lat od dnia wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej, jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej.
 
Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody dotyczącej ich przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z art. 15-22 RODO.
 
Ma Pan/ Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO.
 
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy i wydanymi do niego rozporządzeniami wykonawczymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. W zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie tych danych może być podstawą nie uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 
Administrator nie będzie przetwarzał Pana/ Pani danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym poprzez profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wywołujące dla Pana/Pani skutki prawne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy