mBank S.A.

Specjalista ds. akwizycji i aktywizacji klientów firmowych

mBank S.A.O firmie

 • Kilińskiego 74

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  14 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. akwizycji i aktywizacji klientów firmowych
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AFE/012/0220

Chcesz rozwijać swoją karierę w Departamencie Klienta Firmowego? Postaw na rozwój w biznesie i dołącz do nas! Jesteśmy departamentem zorientowanym wokół segmentu małych i średnich firm. Budujemy kompleksowe doświadczenie klienta firmowego w kontakcie z bankiem.

W naszym zespole odpowiadamy za akwizycję i aktywizację małych i średnich firm pracujemy zwinnie, analitycznie, projektowo, trenersko. Brzmi ciekawie? zaaplikuj i dołącz do nas!

 

Będziesz odpowiedzialna/y za:

 • współtworzenie value proposition dla klientów firmowych;
 • współtworzenie strategii sprzedaży i marketingu w obszarze produktów dla firm;
 • monitoring wyników konkurencji;
 • zarządzanie projektami akwizycyjnymi we wszystkich kanałach sprzedaży: Digital, sieć naziemna, Call Center, mLeasing;
 • współpracę w ramach zespołu;

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • znasz oferty i produkty ekosystemów dla firm,
 • znasz kanały sprzedaży oraz marketing dla sektora przedsiębiorstw,
 • bardzo dobrze posługujesz się Pakietem Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point
 • prezentujesz wysoką świadomość biznesową,
 • potrafisz doprowadzać sprawy do końca, cechuje Cię nastawienie na cel, 
 • potrafisz pracować na danych sprzedażowych,
 • jesteś asertywna/y oraz komunikatywna/y,
 • lubisz nowe wyzwania,
 • szybko się uczysz i chcesz rozwijać kompetencje niezbędne na tym stanowisku
 • potrafisz pracować w zespole

nie czekaj, zaaplikuj już dziś!

 

Od nas dostaniesz:

 • umowę o pracę
 • zgrany zespół chętnie dzielący się wiedzą
 • pakiet benefitów m.in pakiet medyczny, multisport
 • dostęp do nowych technologii ułatwiających rozwój
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. akwizycji i aktywizacji klientów firmowychNumer ref.: AFE/012/0220

Chcesz rozwijać swoją karierę w Departamencie Klienta Firmowego? Postaw na rozwój w biznesie i dołącz do nas! Jesteśmy departamentem zorientowanym wokół segmentu małych i średnich firm. Budujemy kompleksowe doświadczenie klienta firmowego w kontakcie z bankiem.

W naszym zespole odpowiadamy za akwizycję i aktywizację małych i średnich firm pracujemy zwinnie, analitycznie, projektowo, trenersko. Brzmi ciekawie? zaaplikuj i dołącz do nas!

 

Będziesz odpowiedzialna/y za:

 • współtworzenie value proposition dla klientów firmowych;
 • współtworzenie strategii sprzedaży i marketingu w obszarze produktów dla firm;
 • monitoring wyników konkurencji;
 • zarządzanie projektami akwizycyjnymi we wszystkich kanałach sprzedaży: Digital, sieć naziemna, Call Center, mLeasing;
 • współpracę w ramach zespołu;

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • znasz oferty i produkty ekosystemów dla firm,
 • znasz kanały sprzedaży oraz marketing dla sektora przedsiębiorstw,
 • bardzo dobrze posługujesz się Pakietem Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point
 • prezentujesz wysoką świadomość biznesową,
 • potrafisz doprowadzać sprawy do końca, cechuje Cię nastawienie na cel, 
 • potrafisz pracować na danych sprzedażowych,
 • jesteś asertywna/y oraz komunikatywna/y,
 • lubisz nowe wyzwania,
 • szybko się uczysz i chcesz rozwijać kompetencje niezbędne na tym stanowisku
 • potrafisz pracować w zespole

nie czekaj, zaaplikuj już dziś!

 

Od nas dostaniesz:

 • umowę o pracę
 • zgrany zespół chętnie dzielący się wiedzą
 • pakiet benefitów m.in pakiet medyczny, multisport
 • dostęp do nowych technologii ułatwiających rozwój

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne