Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. analiz i informacji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu

Wiejska 6

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie analiz, opracowań, ekspertyz, materiałów i informacji na zlecenie organów Senatu, senatorów i Kancelarii Senatu;

 • zamawianie opinii i ekspertyz zewnętrznych na potrzeby organów Senatu i Kancelarii Senatu;

 • organizowanie seminariów, konferencji i seminaryjnych posiedzeń komisji, w tym opracowywanie i redakcja merytoryczna materiałów na konferencje oraz materiałów pokonferencyjnych;

 • współpraca przy obsłudze senackiej strony internetowej w wersjach obcojęzycznych oraz współpraca przy opracowywaniu publikacji obcojęzycznych Kancelarii Senatu;

 • współpraca i wymiana informacji ze służbami badawczo-analitycznymi parlamentów innych krajów, międzynarodowymi sieciami informacyjnymi, a także krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badań informacji naukowej;

 • redagowanie biurowych serii wydawniczych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, pożądane wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych lub społecznych;

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wymagającym umiejętności sporządzania analiz, opracowań i ekspertyz, korzystania z różnorodnych źródeł informacji oraz wiedzy na temat funkcjonowania państwa i instytucji państwowych oraz instytucji międzynarodowych, w szczególności Unii Europejskiej;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub innego języka obcego;

 • znajomość prawa konstytucyjnego i parlamentarnego, podstawowa znajomość prawa autorskiego, znajomość procesu legislacyjnego, znajomość zagadnień związanych z instytucjami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, orientacja w systemie prawnym Unii Europejskiej, podstawowa znajomość zasad redakcji tekstu;

 • biegłość w zakresie wyszukiwania i analizy informacji, umiejętność sporządzania analiz, opracowań i ekspertyz, znajomość reguł języka polskiego oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania, obsługa MS Office (Word – zaawansowany), umiejętność korzystania z prawniczych baz danych i światowych baz parlamentarnych – poziom zaawansowany.

To oferujemy

 • praca w pomieszczeniu biurowym w siedzibie urzędu;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

 • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych;

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

 • wymiar etatu: 1,

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Inne informacje:

Termin składania aplikacji do 7 lutego 2022 r.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj teraz” jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną: