Oferta pracy

mBank S.A.

Specjalista ds. analiz i zarządzania kampaniami

mBank S.A.O firmie

 • Kilińskiego 74

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 22 paź 2020
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. analiz i zarządzania kampaniami
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AFE/087/0920

Wydział Analiz i Zarządzania kampaniami wykorzystuje narzędzia bazodanowe (SQL, Oracle) statystyczne (SAP) oraz języki programowania do eksploracji danych opisujących klientów, a także dba o pozyskiwanie nowych źródeł wiedzy o klientach. Głównym celem tych zadania jest identyfikowanie potrzeb produktowych klientów i istotnych momentów w ich życiu, w celu budowania kampanii bezpośrednich (sprzedażowych i relacyjnych). Zespół parametryzuje wspomniane kampanie w dedykowanych narzędziach, prowadzi testy A/B na wdrażanych kampaniach oraz dokonuje pomiaru i oceny ich efektywności. Praca w wydziale jest silnie analityczna, ale wiąże się także z regularnymi (codziennymi) interakcjami z pracownikami wielu innych departamentów – kanałów sprzedaży, linii biznesowych i segmentów, marketingu, procesów czy IT.

 

W tej roli będziesz odpowiadać za:

 • prowadzenie analiz i przygotowywanie raportów dotyczących klientów detalicznych banku oraz podsumowywać wyniki prowadzonych kampanii sprzedażowych, wykorzystując do tego narzędzia statystyczne i bazy danych (język SQL/Oracle)
 • opracowywanie założeń i wdrażanie kampanii marketingu bezpośredniego w zakresie sprzedaży, aktywizacji, retencji i utrzymania relacji z klientami
 • tworzenie i rozwijanie modeli ekonometrycznych prawdopodobieństwa zakupu produktów oraz innych zdarzeń dotyczących klientów detalicznych banku
 • wykorzystywanie, parametryzowanie i rozwijanie narzędzia CRM banku
 • poszukiwanie nowych trendów i rozwiązań w zakresie analizy danych i marketingu bezpośredniego

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • znasz język SQL/Oracle lub chcesz się go uczyć
 • bardzo dobrze znasz Excela
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, potrafisz komunikować się z różnymi osobami, publicznie prezentować, logicznie argumentować, cechuję Cię odwaga
 • znasz język angielski na poziomie komunikatywnym 

 

Mile widziane są:

 • umiejętność programowania (np. VBA, Python, R) i doświadczenie na analitycznym stanowisku
 • znajomość bankowych baz danych oraz swobodne po nich poruszanie

 

Od nas dostaniesz:

 • umowę o pracę na czas zastępstwa ok 2 lata
 • pracę w zespole chętnie dzielącym się wiedzą
 • możliwość rozwoju kompetencji analitycznych

 

jeśli masz pytania - pytaj Agatę Felczyńską-Fryś - rekrutera odpowiedzialnego za proces lub Karola Buczko - przyszłego szefa. 

Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. analiz i zarządzania kampaniamiNumer ref.: AFE/087/0920

Wydział Analiz i Zarządzania kampaniami wykorzystuje narzędzia bazodanowe (SQL, Oracle) statystyczne (SAP) oraz języki programowania do eksploracji danych opisujących klientów, a także dba o pozyskiwanie nowych źródeł wiedzy o klientach. Głównym celem tych zadania jest identyfikowanie potrzeb produktowych klientów i istotnych momentów w ich życiu, w celu budowania kampanii bezpośrednich (sprzedażowych i relacyjnych). Zespół parametryzuje wspomniane kampanie w dedykowanych narzędziach, prowadzi testy A/B na wdrażanych kampaniach oraz dokonuje pomiaru i oceny ich efektywności. Praca w wydziale jest silnie analityczna, ale wiąże się także z regularnymi (codziennymi) interakcjami z pracownikami wielu innych departamentów – kanałów sprzedaży, linii biznesowych i segmentów, marketingu, procesów czy IT.

 

W tej roli będziesz odpowiadać za:

 • prowadzenie analiz i przygotowywanie raportów dotyczących klientów detalicznych banku oraz podsumowywać wyniki prowadzonych kampanii sprzedażowych, wykorzystując do tego narzędzia statystyczne i bazy danych (język SQL/Oracle)
 • opracowywanie założeń i wdrażanie kampanii marketingu bezpośredniego w zakresie sprzedaży, aktywizacji, retencji i utrzymania relacji z klientami
 • tworzenie i rozwijanie modeli ekonometrycznych prawdopodobieństwa zakupu produktów oraz innych zdarzeń dotyczących klientów detalicznych banku
 • wykorzystywanie, parametryzowanie i rozwijanie narzędzia CRM banku
 • poszukiwanie nowych trendów i rozwiązań w zakresie analizy danych i marketingu bezpośredniego

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • znasz język SQL/Oracle lub chcesz się go uczyć
 • bardzo dobrze znasz Excela
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, potrafisz komunikować się z różnymi osobami, publicznie prezentować, logicznie argumentować, cechuję Cię odwaga
 • znasz język angielski na poziomie komunikatywnym 

 

Mile widziane są:

 • umiejętność programowania (np. VBA, Python, R) i doświadczenie na analitycznym stanowisku
 • znajomość bankowych baz danych oraz swobodne po nich poruszanie

 

Od nas dostaniesz:

 • umowę o pracę na czas zastępstwa ok 2 lata
 • pracę w zespole chętnie dzielącym się wiedzą
 • możliwość rozwoju kompetencji analitycznych

 

jeśli masz pytania - pytaj Agatę Felczyńską-Fryś - rekrutera odpowiedzialnego za proces lub Karola Buczko - przyszłego szefa. 

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne