Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. analiz jakości portfela kredytowego

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. analiz jakości portfela kredytowegoNumer ref.: EJW/013/1121

Chcemy powierzyć Ci:

 • analizy na potrzeby zarządzania ryzykiem w części detalicznej Banku  
 • opracowywanie materiałów zarządczych 
 • uczestniczenie w automatyzacji procesu decyzyjnego
 • współpracę z zespołami biznesu, operacji, IT wyznaczając trendy rynkowe w zakresie zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie polityką kredytową w obszarze klientów indywidualnych

Aplikuj, jeśli:

 • chcesz nauczyć się języków  programowania SAS 4GL, SQL
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą tajemnic
 • jesteś osobą komunikatywną i relacyjną, samodzielną w poszukiwaniu rozwiązań, dzielisz się pomysłami i dostrzegasz nowe możliwości
 • wyróżniasz się asertywnością, potrafisz bronić swojego zdania odpowiednio argumentując swoje poglądy
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonometria, matematyka, statystyka, ekonomia, finanse i bankowość, analityka gospodarcza oraz pokrewne)

 

Od nas dostaniesz:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa
 • ciekawe zadania, rozwijające twoje mocne strony
 • wsparcie opiekuna merytorycznego na etapie wdrożenia oraz współpracę z ekspertami na dalszym etapie kariery
 • ścieżki szkoleniowe, które pokierują Cię na właściwe tory
 • elektryzujące spotkania nie tylko w pracy (kluby mBanku, wolontariat w inicjatywach takich jak WOŚP)
 • pracę hybrydową – część w biurze, część zdalnie
 • elastyczny czas pracy
 • pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna w Luxmed, dostęp do aplikacji e-learningowych m.in LinkedIn learning)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne