Miejsce pracy: Morliny
Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Twoja oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Morlinach oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 
Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji
1.  [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: [email protected] oraz [email protected]
Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub [email protected]
2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
4.[Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8.[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Morlinach

Specjalista ds. Analiz

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w MorlinachO firmie

 • Ostróda, warmińsko-mazurskie

 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 13 cze 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
Animex Foods Spółka z o.o. Sp.k. Oddział w Morlinach
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
SPECJALISTA DS. ANALIZ
Miejsce pracy: Morliny

Główne zadania:

 • sporządzanie testowych i okresowych kalkulacji produktów,
 • analizowanie sprzedaży, marż i kosztów,
 • kontrola ewidencji produkcji w systemach informatycznych,
 • kontrola ewidencji zużyć surowców i materiałów,
 • sporządzanie raportów produktywności wraz z analizą odchyleń,
 • współpraca z wszystkimi Pionami w Oddziale w Morlinach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu technologii mięsa,
 • doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ewidencji produkcji i kosztów,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana znajomość obsługi systemu SAP.

Oferujemy:

 • zdobycie nowego doświadczenia i szansę rozwoju,
 • szkolenia,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymienione warunki, prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku aplikowania
 lub
Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Oddział w Morlinach
Dział Personalny
Morliny 15, 14-100 Ostróda
Animex Foods Spółka z o.o. Sp.k. Oddział w Morlinach
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
SPECJALISTA DS. ANALIZ Numer ref.: Miejsce pracy: Morliny

Główne zadania:

 • sporządzanie testowych i okresowych kalkulacji produktów,
 • analizowanie sprzedaży, marż i kosztów,
 • kontrola ewidencji produkcji w systemach informatycznych,
 • kontrola ewidencji zużyć surowców i materiałów,
 • sporządzanie raportów produktywności wraz z analizą odchyleń,
 • współpraca z wszystkimi Pionami w Oddziale w Morlinach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu technologii mięsa,
 • doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ewidencji produkcji i kosztów,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana znajomość obsługi systemu SAP.

Oferujemy:

 • zdobycie nowego doświadczenia i szansę rozwoju,
 • szkolenia,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymienione warunki, prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku aplikowania
 lub
Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Oddział w Morlinach
Dział Personalny
Morliny 15, 14-100 Ostróda

Ogłoszenie archiwalne