BNP Paribas Bank Polska S.A.

Specjalista ds. Analiz - Researcher

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 23 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
Specjalista ds. Analiz - Researcher
Warszawa

AGRO HUB zlokalizowany w Warszawie, stanowi centrum kompetencji sektora rolno-spożywczego dla klientów oraz banków z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Jest stymulatorem dla rozwoju biznesu, platformą międzynarodowej współpracy i zdobywania nowych rynków zbytu. Nasze zadania to m.in. strategiczne analizy sektorowe, obejmujące diagnozowanie trendów rynkowych, identyfikację szans i zagrożeń, modelowanie scenariuszy oraz śledzenie zmian w otoczeniu regulacyjnym mającym przełożenie na działalność Grupy BNP Paribas.


W Banku BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.

Masz jak w banku:

 • analizę ekosystemu sektora rolno-spożywczego – rynek polski oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki;
 • wyszukiwanie i syntezę danych dotyczących graczy i interesariuszy obecnych na rynku, zmian regulacyjnych oraz trendów z otoczenia sektora rolno-spożywczego;
 • współpracę przy przygotowywaniu analiz finansowych przedsiębiorstw;
 • przedstawianie wyników analiz w postaci prezentacji, raportów, komentarzy, w języku polskim i angielskim;
 • rozwój i aktualizację narzędzi do oceny ryzyka kredytowego sektora rolno-spożywczego.

Twój kapitał: 

 • umiejętność planowania i organizacji pracy, otwartość na nowe zadania, komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność;
 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne;
 • analityczne podejście do rozwiązywania problemów;
 • sprawność w przygotowywaniu prezentacji oraz zwięzłych tekstów analitycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • znajomość obsługi programów MS Excel i MS Power Point w stopniu zaawansowanym.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w zakresie sporządzania raportów i analiz sektora rolno-spożywczego;
 • doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowych przedsiębiorstw;
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów do analiz ilościowych;
 • znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego.

Gwarantujemy:

 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. pracę zdalną, dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe i inne.

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

aplikuj

AGRO HUB zlokalizowany w Warszawie, stanowi centrum kompetencji sektora rolno-spożywczego dla klientów oraz banków z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Jest stymulatorem dla rozwoju biznesu, platformą międzynarodowej współpracy i zdobywania nowych rynków zbytu. Nasze zadania to m.in. strategiczne analizy sektorowe, obejmujące diagnozowanie trendów rynkowych, identyfikację szans i zagrożeń, modelowanie scenariuszy oraz śledzenie zmian w otoczeniu regulacyjnym mającym przełożenie na działalność Grupy BNP Paribas.


W Banku BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.

Specjalista ds. Analiz - Researcher

Masz jak w banku:

 • analizę ekosystemu sektora rolno-spożywczego – rynek polski oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki;
 • wyszukiwanie i syntezę danych dotyczących graczy i interesariuszy obecnych na rynku, zmian regulacyjnych oraz trendów z otoczenia sektora rolno-spożywczego;
 • współpracę przy przygotowywaniu analiz finansowych przedsiębiorstw;
 • przedstawianie wyników analiz w postaci prezentacji, raportów, komentarzy, w języku polskim i angielskim;
 • rozwój i aktualizację narzędzi do oceny ryzyka kredytowego sektora rolno-spożywczego.

Twój kapitał: 

 • umiejętność planowania i organizacji pracy, otwartość na nowe zadania, komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność;
 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne;
 • analityczne podejście do rozwiązywania problemów;
 • sprawność w przygotowywaniu prezentacji oraz zwięzłych tekstów analitycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • znajomość obsługi programów MS Excel i MS Power Point w stopniu zaawansowanym.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w zakresie sporządzania raportów i analiz sektora rolno-spożywczego;
 • doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowych przedsiębiorstw;
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów do analiz ilościowych;
 • znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego.

Gwarantujemy:

 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. pracę zdalną, dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe i inne.

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne