Ta oferta pracy jest nieaktualna od 213 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Analiz Statystycznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OPI PIB jest państwowym instytutem badawczym, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes.

  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Zespołu Badawczego:

  Specjalisty ds. Analiz Statystycznych

   

  Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
  Umowa na czas określony
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
   

  Zakres obowiązków:

  • Prawidłowe i terminowe przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących sektora nauki w Polsce
  • Pozyskiwanie danych surowych na temat nauki w Polsce z baz danych OPI PIB
  • Przekształcanie struktury danych, import i eksport danych z baz do formatów umożliwiających dalszą analizę
  • Analiza danych do postaci tabel rozkładów łącznych i porównań średnich oraz wykonywanie dodatkowych analiz statystycznych
  • Zaangażowanie w prace związane z realizacją badań ilościowych, np. tworzenie kwestionariuszy, ofert i zapytań ofertowych, wniosków o dofinansowanie, opisów metodologii, podsumowań wyników analiz, uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu itp.
  • Tworzenie, konserwacja i rozwijanie aplikacji prezentującej informacje o stanie nauki w Polsce
  • Przygotowywanie opracowań, raportów i publikacji z przeprowadzonych badań i analiz
  • Współpraca naukowa w zespole badawczym

  Wykształcenie:

  • Pożądane wykształcenie wyższe
  • Preferowane kierunki z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka) lub społecznych (socjologia, psychologia, ekonomia)
  • Mile widziane ukończone kursy z zakresu umiejętności posługiwania się oprogramowaniem statystycznym na poziomie zaawansowanym (w szczególności język programowania R)

  Wymagania:

  • Wymagana zaawansowana znajomość języka programowania i analiz statystycznych R, w szczególności znajomość pakietów z rodziny tidyverse (wymagana znajomość pakietu dplyr, ggplot2), shiny
  • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność tworzenia wykresów
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
  • Dodatkowym atutem będzie biegłość w statystycznej analizie danych ilościowych:
   -Umiejętność generowania raportów tabelarycznych, zawierających tabele warunkowych rozkładów częstości, porównania średnich w podgrupach itp.
   -Znajomość metod opisu zależności między zmiennymi (analiza korelacji, analiza wariancji, itp.)
   -Znajomość wielowymiarowych metod analizy danych (analiza czynnikowa, analiza regresji, analiza skupień itp.)
  • Pożądane doświadczenie w pracy na stanowisku analityka danych lub zbliżonym
  • Pożądana znajomość systemu kontroli wersji Git
  • Pożądana zaawansowana znajomość języka SQL
  • Pożądana znajomość systemów Linux
  • Pożądana umiejętność przygotowywania ofert

  Pożądane cechy:

  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
  • Skrupulatność i samodzielność w działaniu
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy
  • Umiejętność pracy w zespole badawczym
  • Entuzjazm i motywacja do pracy

  Oferujemy:

  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się instytucie badawczym
  • Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych, pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwój kariery naukowej
  • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie
  • Miłą atmosferę pracy
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem

  CV prosimy przesyłać klikając w przycisk "Aplikuj".
  (w tytule maila proszę umieścić nazwę stanowiska)

  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
   

  Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

  Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
  2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

  * niepotrzebne skreślić

  Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
   b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   c) po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
   o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  7. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
  8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.