Specjalista ds. analiz w Laboratorium Badawczym

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 3500–5000 zł brutto / mies.
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 28 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.

  Firma z 25-letnim doświadczeniem na rynku, świadcząca usługi konsultingowe oraz kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska poszukuje do siedziby firmy we Wrocławiu osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. analiz w Laboratorium Badawczym

  Miejsce pracy: Wrocław

   OPIS STANOWISKA:

  • wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych próbek gazów odlotowych oraz powietrza, wód, ścieków, gleb,
  • sprawdzanie i kalibracja wyposażenia pomiarowo-badawczego zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • prowadzenie zapisów z prowadzonych badań zgodnie z  wytycznymi systemu jakości,
  • udział w walidacji oraz opracowywaniu dokumentacji walidacyjnej,

   WYMAGANIA:

  • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (chemia, ochrona środowiska lub pokrewne),
  • znajomość podstawowych analiz fizykochemicznych próbek środowiskowych
  • doświadczenie w obszarze prowadzenia analiz techniką GC-FID
  • minimum roczne doświadczenie w laboratorium związanym z ochroną środowiska,
  • biegła obsługa komputera (Word, Excel),
  • umiejętności pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,

  Dodatkowym atutem będzie:

  • praktyczna znajomość instrumentalnych technik analitycznych (ICP),
  • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów walidacyjnych oraz opracowywaniu dokumentacji walidacyjnej;

  OFERUJEMY

  • pracę w akredytowanym laboratorium o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-162), przy ul. Jana Długosza 40, (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-162), przy ul. Jana Długosza 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708209. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku

  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie, pisemnie lub elektronicznie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.