W/AL/SAD/2004

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Infrastruktura z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, dalej „PLK INF”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iodplki @plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK INF.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK INF, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK INF oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Polkomtel Sp. z o.o.

Specjalista ds. Analizy Danych

Polkomtel Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 31 lip 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Specjalista ds. Analizy Danych

Nr ref.: W/AL/SAD/2004, lokalizacja: Warszawa

Twoje zadania:

 • Rozwijanie programów do automatycznego zbierania i przetwarzania danych sieciowych
 • Rozwijanie aplikacji wspierających pracę inżynierów w Pionie Technicznym
 • Analiza danych sieciowych, przygotowywanie raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne)
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Linux
 • Umiejętność programowania: SQL, Perl, Java
 • Mile widziana umiejętność programowania w JavaScript/Angular/Python/JSF
 • Zdolności analityczne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach związanych z najnowszymi technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi
 • Przestrzeń na własne pomysły i projekty
 • Pracę w małym, zgranym zespole (DEVOPS)
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Specjalista ds. Analizy Danych
Numer ref.: W/AL/SAD/2004

Twoje zadania:

 • Rozwijanie programów do automatycznego zbierania i przetwarzania danych sieciowych
 • Rozwijanie aplikacji wspierających pracę inżynierów w Pionie Technicznym
 • Analiza danych sieciowych, przygotowywanie raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne)
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Linux
 • Umiejętność programowania: SQL, Perl, Java
 • Mile widziana umiejętność programowania w JavaScript/Angular/Python/JSF
 • Zdolności analityczne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach związanych z najnowszymi technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi
 • Przestrzeń na własne pomysły i projekty
 • Pracę w małym, zgranym zespole (DEVOPS)
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne